Číhošť

Pomník Josef Toufar

Autor: Královská stezka o.p.s., 01.01.1111
Umístění: Číhošť, u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
ECCE HOMO

PÁTER
JOSEF TOUFAR
14.7.1902
25.2.1950
Poznámka:

Obec proslavil tzv. „Číhošťský zázrak“, dosud nevysvětlený pohyb kříže na hlavním oltáři, ke kterému došlo ve dnech 11. a 25. prosince 1949. V obci byl 22. února 1990 slavnostně odhalen pomník kněze Josefa Toufara, který byl v době Číhošťského zázraku v Číhošti farářem, a kterého agenti StB během „vyšetřování“ události umučili k smrti.
Číhošťský zázrak - psal se rok 1949 a v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie byla sloužena mše svatá. Století se blížilo ke svému zlomu a do Štědrého dne chybělo 13 dní. Sváteční nálada pomohla číhošťským věřícím ještě citlivěji při bohoslužbách vnímat nenadálé pohyby oltářního kříže, který se vychyloval o celých 45°. Tento jev pozorovalo devatenáct zdejších farníků. Pohyby křížku se opakovaly ještě několik dalších dnů. Zpráva o zázraku se rychle rozšířila a do Číhoště přijíždělo velké množství věřících i církevních hodnostářů. To však těžko nesl vládnoucí komunistický režim. Byl proto vykonstruován politický proces proti představitelům katolické církve, na jehož konci byla brutální smrt zdejšího faráře. Onen nevysvětlitelný zázrak byl tehdejší StB podsunut zdejšímu faráři Josefu Toufarovi (nar. 14. 7. 1902 v Arnolci u Jihlavy). Byl 28. ledna 1950 zatčen příslušníky Státní bezpečnosti a mučen. Měl být přinucen k doznání, že při mši manipuloval s křížkem na oltáři. Josef Toufar se nepřiznal a zemřel 25. února 1950 ve věku osmačtyřiceti let. Byl pochován do společného hrobu v Praze Ďáblicích. O zázraku byl natočen dokumentární propagandistický film Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází. Film byl promítán v kinech celé republiky, jen v Číhošti se nesměl promítat. Vesnice Číhošť také zmizela ze všech map, aby se na ni rychleji pozapomnělo. Zásluhou zdejších farníků byl po sametové revoluci odhalen páteru Josefu Toufarovi, ale i dalším stíhaným a mučeným farářům, památník u zdejšího kostela. Zhotovil ho akademický sochař Roman Podrázský z Přibyslavi. Slavnostní odhalení památníku se konalo v sobotu 22. září 1990. Mši sloužili biskup ThDr. Karel Otčenášek z Hradce Králové a opat želivského kláštera Vít Tajovský. Odhalení se zúčastnilo přes sedmdesát kněží a přes deset tisíc lidí z celé republiky. Obec byla v tento den plná lidí, jak ještě nikdy ve své historii. (zdroj http://www.pamatky-venkova.cz/cz/category/cihost-116 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'27.20'' E15°20'08.60''
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Hrob František Dvořáček

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 16.07.2017
Umístění: Číhošť, hřbitov za obcí
Nápis:
OBĚŤ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
VOJÍN
FRANTIŠEK
DVOŘÁČEK
Z ČÍHOŠTĚ
PŘÍSL. 21. PĚŠ.PL. V ČÁSLAVI
+22.3.1918
STÁR 34 R.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Josef Toufar

Autor: Vladimír Štrupl, 01.08.2015
Umístění: Číhošť, v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
ŽIJME TAK,
JAKO BYCHOM
JIŽ DNES
ZEMŘÍT MĚLI.
ŽIJME PEČLIVĚ
JAKO MOUDŘÍ
A VYKUPUJME SI
ČASEM VEZDEJŠÍM
ŽIVOT VĚČNÝ
+
P. JOSEF TOUFAR
(1905-1950)
Poznámka:

Další informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Toufar


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi

Lípa republiky

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 30.05.2020
Umístění: Číhošť, u hasičského muzea na návsi
Nápis:
LÍPU ZASADILI HASIČI
KE 100 LETŮM ZALOŽENÍ
ČESKOSLOVENSKA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Josef a Ladislav Krupař

Autor: Marek Skýpala, 09.08.2016
Umístění: Číhošť, katolický hřbitov
Nápis:
JEJÍ SYNOVÉ
ZEMŘELÍ VE VÁLCE
INŽ. JOSEF
KRUPAŘ 31 R.
UŘED. LÁĎA
KRUPAŘ (nečitelné)

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°44'17.43'' E15°19'59.5''
Pomník přidal: Marek Skýpala