Diviaky nad Nitricou

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.06.2010
Umístění: Diviaky nad Nitricou, na kostole
Nápis:
Na pamiatku padlým,
vo svetovej vojne v r. 1914-18
z príležitosti I. výročia
Slovenského štátu.

ALOIZ DIVÉKY, MICHAL BESEDA, JÁN VAJDA, ŠTEFAN VAVRO, JOZEF KOVÁČ, JOZEF ŠIMKA, FRANTIŠEK ŠIMKA.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás