Puclice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 18.03.2014
Umístění: Puclice, ve středu obce u kapličky
Nápis:
1914 - 1918
VÁCLAV MAZANC
VÁCLAV VEIS
FRANTIŠEK ŠLEIS
FRANTIŠEK LORENC
JAN ŠOBR
JAN STRACHOTA
JOSEF ŠTEINBACH
JAKUB ŠTEINBACH
JAKUB KORBA
ŠTĚPÁN BERNKLAUNN
VZPOMÍNÁME!
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3204-06078
Souřadnice: N49°33'13.68'' E13°01'07.32''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: dr. Ivo Havlík, 01.05.2020
Umístění: Puclice, ve středu obce u autobusové zastávky
Nápis:
1938 – 1945
NELIDSKY ZEMŘELI
ABY SE ZRODIL
LIDŠTĚJŠÍ SVĚT

JAN BUFKA
JOSEF BUFKA
FRANTIŠEK FICTUM
JAN FICTUM
JAN FIŠER
JAKUB CHOCHOLATÝ
KAREL CHOCHOLATÝ
JOSEF KHAS
JAROSLAV KORBA
JAN KORBA
JAN KORBA
JIŘÍ KORBA
JOSEF KORBA
VÁCLAV KORBA
FRANTIŠEK KRAUS
JAN LEVIČKA

JAN LIŠKA
VÁCLAV LIŠKA
JOSEF MAZANC
JAN MRÁZ
JAN NOVÝ
JOSEF RAUŠ
JOSEF SCHEJBAL
VÁCLAV ŠEBESTA
JIŘÍ ŠOBR
FRANTIŠEK ŠTEINBACH
JAN ŠTEINBACH
KAREL VLACH
JAKUB VOLF
JOSEF VOLF
FRANTIŠEK WEIS
JAKUB WEIS

HERMÍNA LEDERER
*9.10.1904
Poznámka:

Jan Bufka * 5. 9. 1913 + 20. 3. 1943 KT Osvětim
Josef Bufka * 28. 4. 1905 + 26. 2. 1943 KT Osvětim
Jakub Chocholatý * 10. 10. 1890 Malonice + 9. 4. 1943 KT Osvětim
Karel Chocholatý * 20. 5. 1898 Malonice + 25. 2 .1943 KT Osvětim
František Fictum * 1. 11. 1908 + 29. 6. 1942 Luby u Klatov
Jan Fictum * 21. 12. 1915 + 20. 2. 1943 KT Osvětim
Jan Fišer * 7. 6. 1894 + 23. 3. 1943 KT Osvětim (zdroj: informace rodiny)
Josef Khás * 6. 11. 1917 + 7. 3. 1943 KT Osvětim
Jan Korba * 5. 2. 1904 + 8. 3. 1943 KT Osvětim
Jan Korba * 19. 3. 1878 + 21. 3. 1944 KT Lublin
Jaroslav Korba * 23. 03. 1911 + 25. 3. 1943 KT Osvětim
Jiří Korba * 31. 7. 1908 + 8. 3. 1943 KT Osvětim
Josef Korba * 5. 7. 1901 + 20. 3. 1943 KT Osvětim
Václav Korba * 7. 7. 1898 + 7. 3. 1943 KT Osvětim
František Kraus * 12. 6. 1898 Krchleby + 19. 4. 1943 KT Osvětim
Hermína Ledererová * 15. 10. 1904 + 9. 3. 1943 KT Osvětim
Jan Levička * 25. 5. 1909 + 28. 4. 1943 KT Osvětim
Jan Liška * 30. 8. 1906 + 21. 2. 1943 KT Osvětim
Václav Liška * 11. 12. 1903 + 20. 2. 1943 KT Osvětim
Josef Mazanec * 20. 12. 1906 + 28. 2. 1943 KT Osvětim
Jan Mráz * 14. 6. 1920 + 27. 3. 1943 KT Osvětim
Jan Nový * 21. 3. 1899 + 25. 3. 1943 KT Osvětim
Josef Rauš * 26. 10. 1909 + 5. 3. 1943 KT Osvětim
Josef Schejbal * 29. 6. 1904 Puclice + 28. 2. 1943 KT Osvětim
Václav Šebesta * 20. 5. 1911 Hnačov + 27. 2. 1943 KT Osvětim
Jiří Šobr * 5. 11. 1908 + 10. 4. 1943 KT Osvětim
František Steinbach * 18. 11. 1907 + 11. 3. 1943 KT Osvětim
Jan Steinbach * 29. 9. 1905 + 9. 2. 1942 KT Mauthausen
Karel Vlach * 30. 11. 1905 Dolní Kamenice + 20. 2. 1943 KT Osvětim
Jakub Volf * 13. 8. 1905 + 11.3.1943 KT Osvětim
Josef Volf * 28. 3. 1907 + 30. 3. 1943 KT Osvětim
František Weis * 15. 9. 1909 + 16.3.1943 KT Osvětim
Jakub Weis * 8. 12. 1880 + 5. 4. 1943 KT Osvětim
(zdroj: databáze CEVH MO)

Na neobyčejném hřbitově na návsi obce Puclice je od července 1947 symbolicky pohřbeno 33 popravených a umučených občanů. Dvacet z nich bylo členy místního sboru dobrovolných hasičů. Každý odbojář, který se do Puclic již nevrátil, zde má kostku ze žuly s vlastním portrétem a jménem.

Za heydrichiády byla obec Puclice v nebývalé míře postižena zatýkáním. Od 8. dubna 1942, tedy již čtvrtý den po atentátu na říšského protektora, až do 11. února 1943 gestapo v Puclicích zatklo 62 občany, osvobození republiky se z nich nedožila jedna žena a dvatřicet mužů. Rovných dvacet z 33 obětí německé okupace bylo členy místního sboru dobrovolných hasičů. Ukazuje to na sílu i angažovanost tehdejšího spolku hasičů v malé západočeské obci. Starosta obce a dobrovolný hasič Jaroslav Šroubek shromažďuje tragické osudy dvašedesáti občanů, zaznamenává jejich data narození a smrti, přezdívky, popisná čísla posledního bydliště a místa násilného ukončení jejich životů. Dělá to u všech popravených a umučených a všímá si také těch, kteří měli to štěstí, že se z káznic, žalářů a koncentračních táborů v květnu a červnu 1945 domů vrátili. Cenný památník v roce 1995 zpracoval dobrovolný hasič Zdeněk Blažek z podkladů, které soustředil Václav Khás, jeden z těch, kteří věznění přežili.
Nebylo by správné rozlišovat, kdo byl nebo nebyl hasičem. V kapitole Památníku nadepsané Dožili se svobody a vrátili se, čteme jména 29 občanů, kteří persekuci přežili, mnozí z nich byli rovněž dobrovolnými hasiči:
Josef Benda „Albrecht", (neznámo odkud)
Jan Bubla „Kašák", ze Cvikova
Šimon Bufka „Buriánek", z Terezína
Čeněk Fictum „Vincek", ze Cvikova
Václav Filip, ze Cvikova
Jan Fišer „Moučka", z Buchenwaldu
Jan Flossman, z Terezína
Josef Jung „Chůdek", z Terezína
Václav Kaas „Cestář", z Altenheim
Josef Khás „Tábor", z Terezína
Václav Khás „Tábor", z Osvětimi
Jan Korba „Sedlák", z Terezína
Jan Korba „Němčů", z Terezína
Josef Kůstka, z Terezína
Josef Leitl, z Buchenwaldu
Václav Liška „Štejsl" (neznámo odkud)
František Lorenc „Hajkif", z Buchenwaldu
Josef Marján, z Buchenwaldu
Josef Marján, z Buchenwaldu
Václav Marján „Ze dvora", z Terezína.
Josef Nový „Kudláček", ze Cvikova
Jan Pilný „Houdl", z Dachau
Ferdinand Schejbal, z Terezína
Josef Sukovatý „Šenkýř", z Buchenwaldu
Vojtěch Voch, z Terezína
Jan Volf „Láník", z Terezína
Jiří Volf „Moučka", z Terezína
Jiří Volf „Písky", z Buchenwaldu
Tomáš Vondráš, ze Cvikova.

Např. 3. června 1942 byl v hostinci U Toušů zatčen hostinský a dobrovolný hasič František Fictum přezdívaný „Toušák". Někdo ho udal, že schvaloval atentát na Heydricha, byl proto 29. června 1942 v Lubech u Klatov popraven. Zajímavá je i skutečnost, že s výjimkou Františka Fictuma, který byl čtvrtý týden po svém zatčení rovnou popraven v Lubech u Klatov, a Jana Steinbacha, jehož život se uzavřel v Mauthausenu, všichni ostatní zemřeli v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim.
(Volně zpracováno podle článku šéfredaktora Alarm revue dr. Ivo Havlíka v č. 4/2020 s jeho laskavým svolením).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3204-22213
Souřadnice: N49°33'12.78'' E13°1'7.3''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Vladimír Štrupl

Pomník František a Jan Fictum

Autor: Martin Milichovský, 18.03.2014
Umístění: Puclice, na konci vesnice, naproti JZD, před čp. 98, cesta směr na Staňkov
Nápis:
František Fictum
*01.11.1908 +29.6.1942
popraven Luby u Klatov

Jan Fictum
*21.12.1915 +20.02.1943
KT Osvětim
Poznámka:

text přepsán z nečitelného snímku s využitím dat na pomníku obětí v obci dle CEVH MO ČR
foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°33'14.15'' E13°01'27.41''
Pomník přidal: Milan Lašťovka