Obišovce

Pomník Obetiam SNP

Autor: Kamil Pánik, 01.01.2003
Umístění: Obišovce, v parčíku vedľa hlavnej ceste v smere do Kysaku
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
PARTIZÁNOM
PADLÝM ZA OSLOBODENIE
ČESKOSLOVENSKA
1973

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Kamil Pánik, 01.01.2003
Umístění: Obišovce, na budove kultúrneho domu
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA HRDINOM
SOVIETSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ OSLOBODILI NAŠU OBEC
ZPOD FAŠISTICKEJ OKUPÁCIE
OBČANIA OBIŠOVIEC
PRI PRÍLEŽITOSTI
30. VÝROČIA OSLOBODENIA
20. I. 1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás