Částkovice

Pomník Josef Roubík

Autor: Martin Milichovský, 30.07.2014
Umístění: Částkovice, na kraji obce směrem na Proseč Obořiště
Nápis:
Pochválen buď Pán Ježíš
Nazaretský
K uctění památky
našeho syna
Josefa
který dokonal svůj život hrdinnou
smrtí na bojišti +24.11.1914.
......matka Roubíkova.
Odpočívej v dálné cizině,
život jsi dal v pouhé vteřině
?????
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08726
Souřadnice: N49°24'09.95'' E15°08'36.15''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Matěje Váni a Václava Šikýře

Autor: Martin Milichovský, 30.07.2014
Umístění: Částkovice, asi 200m za vsí směrem k rybníku Hejlov u polní cesty
Nápis:
POCHVÁLEN BUĎ
JEŽÍŠ KRISTUS
Ku památce našim milým
padlým.
MATĚJE VÁNI
A
VÁCLAVA ŠIKÝŘE
Věnují manželé
FRANT. A ANNA
ŠIKÝŘOVI
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-08719
Souřadnice: N49°24'04.45'' E15°09'00.31''
Pomník přidal: Milan Lašťovka