Třebomyslice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 30.07.2014
Umístění: Třebomyslice, ve středu obce u rybníka
Nápis:
PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 -1918

CHALUPNÝ FRANT.
FIRST JAN.
KOVAŘÍK MATĚJ.
KRLIŠ VÁCLAV.
ROUBAL VÁCLAV.
ROUBAL FRANT.
ROUBAL VÁCLAV
POLENA VOJTĚCH.
POLENA JOSEF.
VERINGER VÁCLAV
VERINGER KAREL
VERINGER JAROSLAV

SPĚTE SLADCE V DÁLI!
VĚNUJÍ OBČANÉ Z TŘEBOMYSLIC.

VERINGER FRANT.
Poznámka:

převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3203-05886
Souřadnice: N49°21'03.56'' E13°40'13.30''
Pomník přidal: Milan Lašťovka