Týn nad Vltavou

Orlická, Tyršova

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 15.05.2014
Umístění: Týn nad Vltavou, Orlická 435, v parčíku
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY A NACISTICKÉ ZVŮLE
1914-1918 1939 - 1945

1914 - 1918
BALON ALOIS
BARTOŠ FRANTIŠEK
BARTOŠ KAREL
BENEŠ JOSEF
BÍLÝ FRANTIŠEK *1879
BÍLÝ FRANTIŠEK *1892
BLÁHA EDUARD
BROM LEOPOLD
BUBL JAN
DĚDIČ FRANTIŠEK
DĚDIČ JAN *1893
DĚDIČ JAN *1891
DĚDIČ RUDOLF
DRDA JAN
DŘEVO FRANTIŠEK
DUŠEK JAN
DUŠEK LEOPOLD
DVOŘÁK FRANTIŠEK
FAKTOR FRANTIŠEK
FRISCH ADOLF
HAVLÍČEK FRANTIŠEK
HANUŠ BEDŘICH

1914-1918
HANZLÍK ADOLF
HERMAN JAN
HESS FRANTIŠEK
HORÁK ALOIS
HORKOF FRANTIŠEK
HOSPODÁŘSKÝ FRANTIŠEK
HOSPODÁŘSKÝ LUDVÍK
CHLUMECKÝ VÁCLAV
JEREMIÁŠ EMANUEL
JIROUŠEK KAREL
JOKL HYNEK
JUNG JOSEF
KADEŘÁBEK VÁCLAV
KAROUS EMANUEL
KAROUS PETR
KEIST FRANTIŠEK
KOHOUT ANTONÍN
KOLÁŘ JOSEF
KOLÁŘ KAREL
KOŠŤÁL FRANTIŠEK
KOUBA FRANTIŠEK
KRÁLOVEC RUDOLF
KUBÁT FRANTIŠEK

1914-1918
KUDRNA JAN
LAŽÁNEK FRANTIŠEK
LEITNER VILÉM
MAŘÍK RUDOLF
MAŠEK KAREL
MENCLER JOSEF
MIKOTA ALBERT
MÜHLSTEIN JAN
MÜHLSTEIN VÁCLAV
NEUMANN OSKAR
NAUMANN OTTO
NOVÁK ALOIS
NOVÁK VÁCLAV
NOVOTNÝ JAN
NOVOTNÝ JOSEF +1915
NOVOTNÝ JOSEF +1916
PARTAJ DOMINIK
PARTAJ JOSEF
PAVLÁSEK JAN
PAVLÁSEK KAREL *1890
PAVLÁSEK KAREL *1880
PAVLOVSKÝ FRANTIŠEK

1914-1918
PEPEK VÁCLAV
PÍCHA FRANTIŠEK
PINTNER VÁCLAV
POUZAR FRANTIŠEK
ROST JOSEF
RYBA ANTONÍN
ŘEZÁČ ANTONÍN
SAIP ANTONÍN
SAMEC FRANTIŠEK
SKLOUZ VÁCLAV
SLEPIČKA VÁCLAV
STRNAD JAN
STUDIHRAD JAROSLAV
SVOBODA RUDOLF
ŠEBESTA JAN
ŠEVČÍK JOSEF
ŠÍLENÝ JAN
ŠIMÁNEK JOSEF
ŠTRÁFELDA JAN
ŠŤASTNÝ ANTONÍN
ŠVEHLA FRANTIŠEK
TOMEŠ ALEXANDER

1914-1918
TRENDA JOSEF
TRENDA KAREL
TRUBL VÁCLAV
VLČEK ANTONÍN
VANČATA KAREL
VELAN KAREL
VIERER BOHUMIL

1938-1945
BENEŠ JAROSLAV
ERBMAN JIŘÍ
FRIŠOVÁ REGINA
HORÁK JAN
JUNG FRANTIŠEK
KALVODA KAREL
KOHN JIŘÍ
KOHN JOSEF
KOHN MAX
KOHN MORIC
KOHNNOVÁ MARTA
KOLÁŘ BOHUMIL
KRATOCHVÍL JOSEF
KUCHAŘ ANTONÍN
LAGRON JOSEF
MORAVEC KAREL
ONDREJKOVÁ MARTINA
PLEŠNER OTAKAR
PLEŠNEROVÁ GITA
PRUDIL FRANTIŠEK
RÖDEL BERNARD
RYBIČKA JAN
SPITZ HEŘMAN
SPITZOVÁ LOTA
SPĚVÁKOVÁ BOŽENA
STRAKA KAREL
STRAKOVÁ IRMA
ŠELEPA RUDOLF
ŠMÍDOVÁ LADISLAVA
ŠTRUBINSKÝ JOSEF
VAVROUŠEK VILÉM
WEINER JOSEF
WEINER OTTO
WEINEROVÁ FRANTIŠKA
WEINEROVÁ LOTA
WEILL BEDŘICH
WEILLOVÁ MARIE
WEDELEŠOVÁ M.
ZACHOVSKÝ JAN
Poznámka:

použito z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10519
Souřadnice: N49°13'06.60'' E14°25'02.20''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob/kenotaf vojáka

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
Rodina
Bromova

POSEKANÝCH
PLAŇANSKÝCH
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Karel Čermín

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
Doc. RNDr. Karel Čermín, CSc.
plukovník v.v.
ČESTNÝ OBČAN TÝNA NAD VLTAVOU
1915 - 2010

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Kuželka

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF
KUŽELKA
*3.4.1915 +29.8.1938
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Karel Komzák

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
Karel Komzák
hudební skladatel a
c.a k. vojenský kapelník,
majitel zlatého záslužního kříže
a válečné medaile.
Narodil se dne 2. listopadu 1823.
Zemřel dne 19. března 1893.
Poznámka:

Karel Komzák starší byl zakladatelem rodinné hudební tradice. Jeho otec byl kovářem na panství Koloděje nad Lužnicí u Vratislavů z Mitrovic, jeho matka byla zámecká komorná. V Kolodějích také absolvoval základní školu. Hudební vlohy se ukázaly již v dětství. Od 6 let hrál na housle a v devíti letech již zastupoval varhaníka při bohoslužbách v kolodějské zámecké kapli a bavil zámecké hosty. Otec trval na tom, aby se naučil řádně německy a syna nechal zapsat do školy v pohraniční obci Weikertschlag v Dolním Rakousku. Po dvou letech pokračoval ve studiu na pedagogickém ústavu v Českém Krumlově. Již v této době hrál na téměř všechny hudební nástroje a zvládal řízení chrámového sboru.
Rodný dům skladatele v Netěchovicích.

V roce 1842 odešel do Prahy, studoval na varhanické škole a rozšiřoval si i pedagogické vzdělání. Po návratu do Netěchovic dostal, na přímluvu hudbymilovné hraběnky Terezie Vratislavové, místo podučitele v Kolodějích nad Lužnicí. Měl tak možnost se věnovat dále hudbě. Hrál ve vesnických kapelách, vedl hudbu vltavotýnských rodáků a působil jako varhaník v zámecké kapli, i v kostelech okolních obcí.

Další příznivkyně, hraběnka Karolina Marie Anna Vratislavová, mu dopomohla k místu vychovatele a varhaníka v Zemském ústavu pro choromyslné, kde působil plných 19 let. Z pacientů dokonce sestavil orchestr, se kterým koncertoval i před císařem Františkem Josefem.

V roce 1854 absolvoval kurs instrumentace u Pražského vojenského spolku a založil salónní orchestr, který si brzy získal velkou oblibu. Hrál zejména dobové tance (čtverylky, polky, třasáky, kvapíky a valčíky) a pořádal koncerty na Střeleckém ostrově a na Žofíně. Vystupoval s velkým úspěchem i v zahraničí. V tomto souboru hrál na violu Antonín Dvořák. Mezi ním a Komzákovou rodinou vznikly přátelské vztahy. Dvořák byl jejich častým hostem a učil dceru Marii hře na klavír. Kromě svého orchestru řídil Komzák také kapelu Sboru pražských ostrostřelců, která se pod jeho vedením stala nejlepším tělesem ze všech pražských pluků. V té době začal komponovat. Jeho první skladbou byla čtverylka Kamelie (Camelien – Quadrille). Získala 1. místo v soutěži Hoffmannova nakladatelství. Když bylo v roce 1862 otevřeno Prozatímní divadlo, dostal Komzákův orchestr nejprve nabídku k hostování a později se stal stálým divadelním orchestrem.

Postavení divadelního kapelníka však skladatele neuspokojovalo. V roce 1865 přijal nabídku na místo vojenského kapelníka 11. pěšího píseckého pluku. V době nástupu do funkce sídlil pluk v Tridentu v Itálii (tehdy součást Rakouska). Pluk často měnil místo pobytu. Od roku 1866 sídlil pluk v Linci, od r. 1871 v Hradci Králové, od r. 1874 v Praze a od r. 1877 v Plzni. Komzákova kapela tak získávala stále větší slávu a popularitu v celém Rakousku. Na repertoáru měla populární skladby Johanna Strausse, Franze von Suppé a Verdiho a také líbivé skladatelovy úpravy českých národních písní, což přispívalo k jeho oblibě.

V době působení pluku v Plzni, hostovala kapela i v lázeňských letoviscích Karlových Varech a Mariánských Lázních. V letech 1879-1880 nastudoval pro tato vystoupení i Slovanské tance Antonína Dvořáka. V roce 1881 převzal řízení kapely německého pěšího pluku č. 74 Nobile. U tohoto pluku vládla železná německá disciplina a kapela dostala zákaz hrát české národní písně. 9. října 1881 kapela tento zákaz porušila a zahrála píseň Kdybys měla má panenko sto ovec. Obecenstvo se přidalo a celý koncert se změnil v bouřlivou demonstraci. Výsledkem toho všeho bylo, že kapelník podal výpověď a požádal o definitivní pensionování. Nechal se však přemluvit a pokračoval v činnosti jako kapelník 88. pěšího berounského pluku posádkou v Praze. Zákaz uvádění českých písní byl sice vydán všem vojenským kapelám, ale obecenstvo si vynutilo, aby byl brzy odvolán.

V roce 1888 odešel na odpočinek již definitivně. Dále však komponoval a jeho skladby byly uváděny zejména na koncertech jeho syna Karla, který se stal rovněž oblíbeným a slavným kapelníkem.
Pamětní deska v Netěchovicích

19. března 1893 podlehl záchvatu mrtvice. Pohřben byl za obrovské účasti obyvatel z okolí na hřbitově v Týně nad Vltavou. V jeho díle pokračovali další Karlové: syn a vnuk. Autorství jednotlivých skladeb je dodnes problém i pro hudební vědce. Pokud nejsou díla signována, jsou si žánrem i instrumentační technikou velmi podobná
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Pavlíček

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF PAVLÍČEK
PLUK. GEN. ŠT. 1974

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Tomáš Rems

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
TOMÁŠ REMS
legionář 6. pl. Hanáckého,
*10.12.1885 +9.12.1935
Poznámka:

Tomáš Rems, nar. 10.12.1885 (21.12.1885) Týn nad Vltavou. V RU armádě sloužil u 91. pěšího pluku, vojín. Zajat 22.3.1915, Karpaty. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Paramonovu. Zařazen 10.11.1917 k 6. střeleckému pluku, vojín. Demobilizován 15.4.1920.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Břetislav K. A. Skála

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
BŘETISLAV K. A. SKÁLA
MAJOR V.V.
*11.4.1903 +31.7.1960

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Václav Svoboda

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
VÁCLAV
SVOBODA
štábní rotmistr
evid. doplň. okres. velitelství
Plzeň.
*5.VII.1881, +4.XI.1928

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka

Hrob Josef Šubrt

Autor: František Mrvka, 06.10.2017
Umístění: Týn nad Vltavou, Tyršova, městský hřbitov
Nápis:
JOSEF ŠUBRT
*16.III.1902 +17.V.1945
zemřel hrdinskou smrtí

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: František Mrvka