Komorno

Pomník Jan Sýkora

Autor: Martin Milichovský, 16.03.2014
Umístění: Komorno, v zatáčce v obci vedle autobusové zastávky, poblíž kapličky, naproti domu čp. 10
Nápis:
JAN SÝKORA
NAROZEN 23.7.1876 V KOMORNĚ,
16.11.1942 POPRAVEN V BERLÍNĚ.
SPOLUPRACOVNÍK PRESIDENRA
OSVOBODITELE T.G.M.
PŘEDSEDA ČESKÉ KOLONIE
V LONDÝNĚ,
LEGIONÁŘ-SOKOL A
VZORNÝ OBČAN.
VĚNOVÁNO 1947
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz
Sýkora Jan, nar. 23.7.1876, Komorno okr. Blovice, bydliště Londýn, Plzeň. Dne 1.8.1914 se přihlásil do Britské armády, zařazen jako vojín zásobovacího sboru. Službu ukončil 7.3.1919, přiznán statut legionáře.
(zdroj hVÚA)
Jan Sýkora se narodil 23. července 1876 v Komorně. Vyučil se truhlářem. V roce 1901 odjel do Londýna, kde si zřídil českou restauraci a spoluzaložil českou kolonii. Po vypuknutí 1. světové války byl zvolen předsedou kolonie a Čsl. výboru. Byl významným účastníkem odboje. U něho se scházeli přední představitelé politického života a zahraniční vláda ČSR. Sýkora byl dokonce spolupracovníkem našeho pozdějšího prvního prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1917 vstoupil dobrovolně do anglické armády a stal se legionářem. Za okupace během 2. světové války byl členem ilegální skupiny p. Moulise ze Šťáhlav. Skupina byla prozrazena, Sýkora byl zatčen a 16. listopadu 1942 v Berlíně popraven. (zdroj http://blovice.info/view.php?cisloclanku=2010040016 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3201-06097
Souřadnice: N49°34'16.04'' E13°31'15.23''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička