Radkov

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 11.07.2014
Umístění: Radkov, ve středu obce u kapličky
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝCH HRDINŮ
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 -1918
OBEC RADKOV

LEG. HALAMA FRANT. 4/7 1917 ZBOROV
KLICMAN ANT. 25/2 0905 UHRY
LEG. KOZLOVSKÝ ALOIS 4/9 1918 SIBIŘ
KOZLOVSKÝ JOSEF 4/9 1915 HALIČ
KREJČÍ KAREL 20/2 1916 UHRY
KREJČÍ KAREL SRBSKO
KVASNIČKA VÁCLAV 8/9 1914 SRBSKO
RUKAVIČKA ANT. 4/9 1916 ITÁLIE
UČ. SEKAL JAN 26/5 1915 HALIČ
SEKAL JOSEF SRBSKO
ING. SAMEC FRANT. 27/10 1918 RADKOV
SLÁDEK JAN 16/8 1916 HALIČ
VOLEMAN FR. č. 31 31/8 1916 RUSKO
VOLEMAN JOS. č. 5 16/8 1914 SRBSKO
VOLEMAN MATĚJ č. 2 HALIČ
KYPTA JOSEF 2/8 1915 HALIČ
HALAŠ VOJTĚCH 16/10 1914 HALIČ
LEG. KADLEC VÁCLAV 6/10 1918 RUSKO
MAREŠKA FR. 15/7 1920 SLOVENSKO
MAREŠKA JOSEF 7/10 1915 SRBSKO
TUREK JOSEF 9/8 1915 HALIČ
Poznámka:

foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz
Halama František, nar. 28.1.1887 Radkov okr. Tábor. V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku jako vojín. Zajat 13.10.1914, Jaroslav. Do čs legií v Rusku zařazen 28.7.1916 jako vojín k 1. střeleckému pluku. Raněn u Zborova, zemřel 16.7.1917 v nemocnici v Tarnopolu, zde pohřben.
Kozlovský Alois, nar. 24.4.1892 Radkov okr. Tábor. V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku jako vojín. Zajat 8.9.1914, Ruská Rava. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Omsku, zařazen 24.4.1918 jako vojín k údernému praporu. Padl 4.9.1918 v boji s bolševiky u Bizertského závodu, pochován v městě Jekatěrinburgu 5.9.1918.
Kadlec Václav, nar. 9.9.1893 Paseka okr. Tábor. V RU armádě sloužil u 75. pěšího pluku jako vojín. Zajat 6.3.1915, Karpaty. Do čs legií v Rusku se přihlásil v Omsku, zařazen 10.8.1917 jako vojín k 1. záložnímu pluku. Raněn při srážce vlaků u Lipjan, zemřel 6.10.1918 jako vojín 4. střeleckého pluku.
Samec František, nar. 3.10.1888 Radimovice u Tábora okr. Tábor. V RU armádě sloužil u 28. pěšího pluku jako desátník. Zajat 28.11.1914, Srbsko. Do čs legií ve Francii se přihlásil 25.1.1918, zařazen 7.3.1918 jako desátník k 22. střeleckému pluku. Demobilizován 4.10.1919 jako četař.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )
Narození v obci a vedení v databázi legionářů VÚA Praha: BERVIDA Hynek, svobodník, 31.8.1880 (31.8.1879), BERVIDA Jan, starší ohněstrůjce, 4.9.1893, BUKVAJ Jan, vojín, 24.12.1876, BUKVAJ Josef, vojín, 5.3.1883, KYPTA Antonín (Vasil), vojín, 10.9.1897, MÁRA František, vojín, 13.4.1889, OTRUBA Jaromír, kapitán, 10.3.1893, SMETANA František, nadporučík, 10.1.1895, ŠIMÁK Jan, vojín, 29.6.1882, ŠIMEK Jaroslav, vojín, 8.7.1886, VOLEMAN Štěpán, podporučík, 2.12.1895, VOSTŘÁK Ignác, občan, 1.7.1883.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-10561
Souřadnice: N49°27'56.72'' E14°36'43.46''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska Jan Kozlovský

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Radkov, na čp. 23
Nápis:
SVOBODNÝ DOMOVE VIDINO POSLEDNÍ
PAMÁTCE HRDINY NÁR. ODBOJE
JANA KOZLOVSKÉHO
KOVÁŘE
NAR.7.VIII.1899 +7.IX.1944
V BERLÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27507
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska František Jirák

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Radkov, čp. 34 (bývalá škola, nyní obecní úřad)
Nápis:
SVOBODNÝ DOMOVE VIDINO POSLEDNÍ
PAMÁTCE HRDINY NÁR. ODBOJE
FRANT. JIRÁKA
UČITELE
NAR. 21.1.1901 +16.V.1943
V KONC. TÁBOŘE V DACHAU

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27509
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska František Halama

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 27.07.2019
Umístění: Radkov, čp. 42
Nápis:
FR. HALAMA
RUSKÝ LEGIONÁŘ
1. STŘELECKÉHO PLUKU
PADL ZA VLAST V BITVĚ
U ZBOROVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3112-27506
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká