Uhorské

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 06.09.2007
Umístění: Uhorské, na budove kúrie, vpravo od Obecného úradu Uhorské
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM V I. SVET. VOJNE:

ANČO ONDREJ *1885 †1914
BULÍK JURAJ *1891 †1914
DEME RUDOLF *1889 †1917
FARKAŠ JURAJ *1893 †1918
GUBZA PAVOL *1881 †1915
GUBZA JURAJ *1879 †1914
GUBZA JÁN ŠUST. *1891 †1916
HABERA JÁN *1891 †1918
HRANČO MARTIN *1891 †1914
KOŠKA JURAJ *1887 †1916
KOŠKA PAVOL *1880 †1916
KUSÍK JÁN *1892 †1916
KOŠKA MICHAL *1893 †1915
MATEJ PAVOL *1893 †1916
REZNÍK LADISLAV *1885 †1918
ROČKÁR MICHAL *1872 †1919
REZNÍK JOZEF *1892 †1915
SIVÁK PAVOL *1895 †1916
TOKAJ JÁN *1887 †1915
TAJÁT ONDREJ *1897 †1918
ŽOVINKA JÁN *1897 †1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 06.09.2007
Umístění: Uhorské, na budove kúrie, vpravo od Obecného úradu Uhorské
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM V II. SVET. VOJNE

BENČO JÁN
nar. 4.10.1922 padol 5.10.1944
BERKY ŠTEFÁN
nar. 22.9.1922 padol 10.5.1944
FEHÉR JÁN KIČIN
nar. 4.5.1904 padol 25.3.1945
GREGOR MARTIN
nar. 7.2.1904 padol 18.3.1945
JANIŠ JURAJ
nar. 11.1.1919 padol 2.2.1942
MATEJ JÁN
nar. 22.6.1908 padol 11.4.1945
ŠMARO PAVEL
nar. 11.7.1921 padol 3.5.1945
TAJÁT ONDREJ
nar. 21.1.1922 padol 25.3.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás