Těně

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 09.03.2014
Umístění: Těně, na ostrůvku ve středu obce u kapličky
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918.

1893 FRANT. DOUŠAN 1914
1883 JAN ERNEST 1916
1887 FRANT. ERNEST 1916
1886 JOS. HLAD 1915
1880 FRANT. JÍCHA 1915
1893 FRANT. JÍCHA 1915
1899 VÁCL. JÍCHA 1915
1885 AL. KEBRLE 1915
1893 JOS. KOC 1914
1886 JOS. PEŠEK 1915
1892 KAREL PEKÁREK 1914
1884 JAN ŠEBEK 1914
1888 LUD. ZELENKA 1918
1892 VÁCL. ZEMAN 1919

VĚNUJÍ OBČANÉ.
Poznámka:

foto použito z http://www.drobnepamatky.cz
Legionář Zeman Václav, nar. 1.9.1892, Těně, zemřel 23.4.1919, Krasnojarsk, Rusko, příslušník 1. dělostřelec. brigády čs. legie v Rusku (zdroj databáze CEVH MO ČR).
Na pomníku není uveden Ezechiel (Isaiáš) Žák, nar. 1887, Těně, padl 26.9.1914, Parašnica, Srbsko (zdroj databáze CEVH MO ČR).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05748
Souřadnice: N49°45'06.39'' E13°47'37.30''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička