Prostiboř

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 10.03.2014
Umístění: Prostiboř, ve středu obce na návsi

Nápis:
NA PAMÁTKU
OBĚTEM
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
ZUR ERINERUNG
AN DIE OPFER
DES 1. WELTKRIEGES
Poznámka:

Původně pomník Obětem 1.světové války, po roce 1945 dosídlenci poničený, posléze památník osídlení obce dosídlenci, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla v srpnu roku 2010 připevněna na objekt nová deska s česko-německým textem: Na památku obětem 1. sv. války, jména padlých (zatím jen rok 1914) nejsou na pomníku uvedena. (Josef Krippner, Josef Tauber).
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3213-05111
Souřadnice: N49°39'13.61'' E12°53'53.32''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Milan Lastovka, 13.08.2021
Umístění: Prostiboř, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
POLSKÝM VOJÍNŮM
Poznámka:

společný hrob příslušníků polského národa. Podle sdělení místních občanů sem byly pohřbeny asi tři oběti některého z pochodů smrti, jehož trasa okolo Prostiboře vedla. Vězňové přicházející z neznámého koncentračního tábora byli ve vsi zanecháni ve stavu naprostého vyčerpání, neschopni další cesty a i přes veškerou péči, prokazovanou antifašisticky smýšlejícími obyvateli, zemřeli. Vyjma jejich národnosti nebyla o Polácích dosud vypátrána další fakta.
(zdroj: http://www.evidencevh.army.cz/)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3213-5106
Souřadnice: N49°39'7.34'' E12°53'37.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Erich Gens - místo je zrušené

Autor: Milan Lastovka, 13.08.2021
Umístění: Prostiboř, hřbitov
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Erich Gens
Unteroffizier
*21.2.1921 Stieghorst u Bielefeldu
+6.5. 1945 Dölitschen (Telice)
U mrtvého byly nalezeny osobní doklady podle kterých došlo k identifikaci těla. Zastřelený voják byl o den později pochován Němci na římsko-katolickém farním hřbitově v Prostiboři. Místo hrobu nelze dnes již určit.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE3213-43270
Souřadnice: N49°39'7.34'' E12°53'37.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf Hans Schröck

Autor: Milan Lastovka, 13.08.2021
Umístění: Prostiboř, hřbitov
Nápis:
Hans
Schröck
+11.7.1941
bei Slavuta in Russland
Poznámka:

Schröck Johann
Schütze
*2.01.1909 Prostibor
+11.07.1941 3 km südw. Ausg. Slawuta a. d. Waldweg
Holoszewszczysma

Podle dostupných informací je Hans Schröck pohřben v lokalitě Slawuta - Ukraine.
(zdroj: https://www.volksbund.de/)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°39'7.34'' E12°53'37.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf Johann a Wenzl Ekert

Autor: Milan Lastovka, 13.08.2021
Umístění: Prostiboř, hřbitov
Nápis:
Erinnerung
an Joh. u. Wenzl Ekert
gestorben am Felde der Ehre
1914 u. 1916.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°39'7.34'' E12°53'37.24'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka