Lipice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 30.06.2014
Umístění: Lipice, na návsi
Nápis:
OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY - ŽÁKŮM ZDEJŠÍ ŠKOLY
LAD. BRABEC
MAT. BRÁVEK
VÁCL. DALÍK
JAN DVOŘÁK
JOS. HUNAL
JOS. KOUBEK
JAN KRÁL
VÁCL. KRÁL
JAN KUKLA
JOS. MATĚJKA
VÁCL. POUL
JAN SAMEK
JOS. SAMEK
JOS. SEMORÁD
VÁCL. STUDNIČKA
KAR. ŠEJNAR
VÁCL. VÁŇA
MAT. ZELENÝ
A. RATAJ
Poznámka:

převzato z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-09269
Souřadnice: N49°27'22.70'' E15°09'28.14''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník partyzánské skupiny Miroslava Tyrše

Autor: Martin Milichovský, 30.07.2014
Umístění: Lipice, silnice mezi Lipicemi a Bitěticemi u křižovatky s místní komunikací
Nápis:
V TĚCHTO MÍSTECH SESKOČILA
25.10.1944 SKUPINA 7 SOVĚTSKÝCH
A 8 SLOVENSKÝCH PARAŠUTISTŮ -
PARTYZÁNŮ ODDÍLŮ DR. MIR. TYRŠE.
ÚKOLEM SKUPINY BYLO ORGANI-
ZOVAT PARTYZÁNSKÝ ODBOJ
V ČECHÁCH.
Poznámka:

Foto převzato z http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-22115
Souřadnice: N49°27'34.89'' E15°09'12.03''
Pomník přidal: Milan Lašťovka