Temeš

Pamätná tabuľa Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 04.01.2013
Umístění: Temeš, na budove kultúrneho domu
Nápis:
PADLÍ BOJOVNÍCI V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE

MAZÁŇ MICHAL 1894-1914, LUKÁŇ ADAM 1885-1914, LUKÁŇ MIKULÁŠ 1881-1914, SLEZÁK ŠTEFAN 1879-1914, MATIESKA PAVEL 1880-1914, BLAHO JURAJ 1889-1914, HALAŠKA JÁN 1886-1915, ZUZELKA IGNÁC 1880-1915, SLEZÁK PAVEL 1880-1915, LUKÁŇ JOZEF 1884-1917, MATIESKA LAURINEC 1873-1916, MAZÁŇ-FAKAN ŠTEFAN 1898-1917

SLOBODU ZBRAŇOU BRÁNILI STE AKO MATKU
MY PRÁCOU CTÍME SI VAŠU PAMIATKU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP a 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 04.01.2003
Umístění: Temeš, na budove kultúrneho domu
Nápis:
NA VEČNÚ PAMÄŤ PADLÝCH BOJOVNÍKOV
SNP ROKU 1944
A POČAS DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
ÚČASTNÍCI SNP
SLOBODA PETER 1923-1944, MAZÁŇ TOMÁŠ 1908-1945
OBČANIA ZASIAHNUTÍ
NEPRIATEĽSKOU ZBRAŇOU
ZUZELKA MICHAL 1910-1944, BAGIN VIKTOR 1907-1945
DVAJA NEZNÁMI VOJACI SOVIETSKEJ
ARMÁDY PADLÍ V OBCI TEMEŠ
POČAS PRECHODU FRONTU V ROKU
1945
49 VOJAKOV RUMUNSKEJ ĽUDOVEJ ARMÁDY
PADLÝCH V OBCI TEMEŠ POČAS PRECHODU
FRONTU V ROKU 1945
KEĎ ZAČALO HRIAŤ SLNKO SLOBODY
KVITNÚŤ MÁJ – HÁJ ZELENÝ
MY DOMOV VRÁTIŤ SME SA NEMOHLI
MUSELI SME ZA VLASŤ ŽIVOT DAŤ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás