Modrá Hůrka

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 04.06.2014
Umístění: Modrá Hůrka, uprostřed návsi
Nápis:
OBĚTEM

FRANT. BOUCHAL
JAN BOUCHAL
JOSEF BOUCHAL
JOS. HANOUSEK
JOS. LOMSKÝ
FRANT. NEKOLA
FRANT. POLÁK
Poznámka:

(převzato z http://www.drobnepamatky.cz/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3115-10492
Souřadnice: N49°10'48.1'' E14°31'34.51''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: není, archiv
Umístění: Modrá Hůrka, místo zvané "Hluboká cesta"
Nápis:
žádný
Poznámka:

V Modré Hůrce dva vojáci zastřeleni a pohřbeni v místě zvaném "Hluboká cesta" u Modré Hůrky za násilí proti civilním osobám (viz vzpomínky pamětníků, pan Pour z Modré Hůrky)
(zdroj: http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/07/hroby-sovetskych-vojaku-v-regionu-severni-ceskobudejovicko/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Erik Hieke
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Hrob František Strnad

Autor: Petr Kudláček, 19.07.2017
Umístění: Modrá Hůrka, hřbitov
Nápis:
Pilot letec
FRANTIŠEK STRNAD
*24.1.1913 +3.4.1934
Poznání - loučení - vzpomínka -
toť život lidský.
Poznámka:

Pilot voj. František Strnad a pozorovatel svob. Pavel Punčochář zahynuli 3.4.1934 při letecké nehodě na letecké střelnici Milovice.
V Lidových novinách vyšel 4.4.1934 článek:
TNO - Praha 3. dubna. Dnes ráno v 6 hodin 38 min. se stalo v Milovicích při ostré střelbě pozorovatelů z letounu letecké neštěstí. Letoun typu Ap-32.72 ztratil při letu na cíl rychlost, přešel do vývrtky a dopadl k zemi. Pilot vojín František Strnad z Hrachoviště u Třeboně byl hned mrtev, pozorovatel svobodník absolvent Pavel Punčochář z Velkých Kunětic u Frývaldova je smrtelně zraněn. Oba jsou od leteckého pluku 1 T.G.Masaryka. Na místo neštěstí byla hned vyslána úřední komise, která případ vyšetřuje.
Další článek vyšel v Lidových novinách 7.4.1934:
Úřední komise ministerstva národní obrany vyšetřovala poslední nehodu vojenského letounu, která se stala v Milovicích 3. dubna a při níž zahynula dvoučlenná posádka, uvádí ve své zprávě jako příčinu toto: Svobodník absolvent Pavel Punčochář provádějící střelbu z kulometu na pozemní cíl jako pozorovatel, nesplnil při prvním letu podmínku, to je neměl předepsané procento zásahů. Když letěl podruhé, přiškrtil pilot letounu před cílem – proti platným předpisům - plyn a letěl nejmenší rychlostí. Učinil tak v kamarádské snaze, aby svému pozorovateli dopomohl k lepším střeleckým výsledkům. Zmíněný manévr je však velmi nebezpečný, zvláště provádí-li se v nepatrné výši, jako tomu bylo v tomto případě (50 m), kdy dokonce letoun se zatáčel. Strnad ačkoli byl vždy velmi spolehlivý a schopný pilot, nedbal, jak vidno, nutné opatrnosti, ba dokonce vychyloval se sám z letounu, aby pozoroval střelbu Punčochářovu. Tím neúmyslně naklonil letoun ještě víc doleva, takže nastala porucha příčné rovnováhy ve chvíli pro pohyb ve vzduchu nejvíc citlivé. Letoun sklouzl po levém křídle vývrtkou až k zemi. Oba členové posádky byli velitelem před letem důtklivě poučeni o pravidlech pro ostrou střelbu i o zachovávání nutných bezpečnostních předpisů. Toto poučení je nařízeno opakovat vždy před každým podobným cvičením. Komise dospěla k názoru, že příčinou nehody byl v tomto případě mladický zápal a touha po úspěchu. Tato ctižádost vedla letce, že odložili nutné bezpečnostní ohledy a hazardně jednali proti platným předpisům.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_ %C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Kenotaf Jan Houška

Autor: severní ČB, 01.09.2010
Umístění: Modrá Hůrka, hřbitov
Nápis:
JAN HOUŠKA 1892 – 1916.
Poznámka:

(zdroj: http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/fotoalbum/pametni-krize/#photo_56 )
fotografie vojáka v uniformě; je uveden i na pomníku v rodné vsi Pořežany


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: severní ČB
Příprava dat: Ing. František Jedlička