Křemešník

Pamětní desky Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 03.07.2011
Umístění: Křemešník, pravá (spodní) kaple v ambitech poutního kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
Nápisy na levé pamětní desce:
NÁRODNÍM MUČEDNÍKŮM
1939-1945
P. FRANTIŠEK VANĚK, VÁCLAV PROKOP, JAN FARKA, FRANTIŠEK BAŠTA, FRANTIŠEK KOLÁŘ, FRANTIŠEK BURDA, JOSEF RŮŽIČKA, JOSEF BAMBAS, FRANTIŠEK PECH, JAROSLAV HOFBAUER, BOHUMÍR VEJMĚLEK, JOSEF TŮMA, VÍTĚZSLAV BUKOVSKÝ, STANISLAV FATRLE, VLADIMÍR PÍZA, KAREL ŠTAMBERA, BOHUSLAV TELČER, JOSEF DUBA, JOSEF DUŠEK, VLADIMÍR VEVERKA, JAROSLAV VOZÁB, MANŽELKA A DVA SYNOVÉ, VLADIMÍR KUKRECHT, JAROSLAV STRAKA, P. BERNARD DAVID, KAREL MAREK, ŠTĚPÁN HANZAL, ANEŽKA POKORNÁ-VESELÁ, KAREL RESCH, KAREL POPELÁŘ, JOSEFA VAVERKOVÁ, JOSEF VAVERKA ST., JOSEF VAVREKA ML., ALOIS HRDOUŠEK, BOHUMIL BLÁHA, JOSEF RÁSOCHA, JAN HÁNA, FRANTIŠEK VIKTORA, VLADIMÍR CRKAL, MATĚJ FRYDRICHOVSKÝ, FRANTIŠEK SOCHOR, VÁCLAV DOLEJŠ, JOSEF HORÁLEK, MARIE VICHROVÁ, JOSEF BRÁVEK, ANTONÍN NOVÁK, JOSEF OUBRECHT, JAROSLAV COUFAL, MILOSLAV BUREŠ, JOSEF SKALKA, JOSEF BÍBA, VÁCLAV MASOPUST, MARIE PAVLÍČKOVÁ, ANNA PAVLÍKOVÁ, VÁCLAV PROCHÁZKA, FRANTIŠEK DUDEK, MARIE JUZLOVÁ, ALOIS SUK

Nápisy na pravé pamětní desce:
PAMÁTCE
PADLÝCH VOJÍNŮ
1914-1918
FRANT. NACHÁZEL, VOJTĚCH RÁSOCHA, FRANTIŠEK JAROŠ, FRANTIŠEK ŠIMAN, JOSEF BERAN, JAN BARTOŠKA, VÁCLAV SKÁLA, VÁCLAV CHÁB, VÁCLAV KOS, VOJTĚCH FLORIÁN, JAN KREJČA, JOSEF KOŇÁK, JOS. VOPÁLENSKÝ, JAN LACEK, ANTONÍN FLORIÁN, VÁCLAV PAVLÍČEK, JAN NEKOLA, JOSEF SVOBODA, KAREL SVOBODA, JAN MAREŠ, JOSEF MARTÍNEK, JOSEF CHADIM, JOSEF JEDLIČKA, JINDŘ.HAMRŠMÍD, JOSEF STANĚK, KAREL NĚMEC, ANTONÍN HAVLÍK, JOSEF TONDL, JOSEF HAVELKA, JOSEF JAROŠ, MATĚJ NOREK, JINDŘ.HADRAVA, KAREL VÁŠA, FRANTIŠEK ŘÁDA, EMANUEL BAJER, FRANTIŠEK BAJER, VÁCLAV ŘÍMAL, VÁCL. HROMÁDKA, VOJTĚCH HARUDA, MATĚJ BÁRTŮ, ANTONÍN KOLÁŘ, FRANT. HADRAVA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-40366, CZE-6110-40378
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pamětní deska František Bernard Vaněk

Autor: Ing. František Jedlička, 30.06.2019
Umístění: Křemešník, budova původní fary a školy v areálu kostela Nejsvětější Trojice
Nápis:
V LETECH 1902 - 1907
ZDE PŮSOBIL
P. FR. B. VANĚK
ZAKLADATEL
KAZATELNY
TVŮRCE IDYLY
NA KRÁSNÉ SAMOTĚ
Poznámka:

Umučen v Dachau, podrobně: https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bernard_Van%C4%9Bk


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. František Jedlička