Starý Rožmitál

Rybova

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 11.07.2014
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, v parčíku
Nápis:
FRANTIŠEK KALA
FRANTIŠEK KARLÍK
FRANTIŠEK ČEJKA
JOSEF OUŘADA
BEDŘICH BERAN
JOSEF BACÍK
KAREL KVĚTOŇ
KAREL SVATOŇ
JOSEEF VOŘÍŠEK
JAN MATĚJKA
VOJTĚCH FOLTA
FRANTIŠEK ČEJKA
RUDOLF SÝKORA
VÁCLAV SKUHRAVÝ

PAMÁTCE OBĚTÍ NACISTICKÉ
OKUPACE 1939-1945
BERKA EDUARD
ČEJKA PETR
FRÝHAUF VÁCLAV
CHLOUPEK KAREL
Poznámka:

- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/
- historické foto: http://files.staryrozmital.cz/200002310-599e15a992/kolem%201930%202.jpg


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2120-2252
Souřadnice: N49°36'26.54'' E13°51'7.54''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Ing. Jana Tejnecká

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
1914 – 1918 OBĚTEM VÁLEK 1939 – 1945

LEHKÉ ODPOČINUTÍ
DEJ JIM
O PANE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Pamětní deska Bartoloměj Sadílek

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova 35
Nápis:
V TOMTO DOMĚ HOSPODAŘIL
BARTOLOMĚJ SADÍLEK
VŮDCE PODDANÉHO LIDU
V SELSKÝCH BOUŘÍCH
1738

VĚNOVÁNO 1930
Poznámka:

Před 280 lety vypukla na Rožmitálsku vzpoura proti neúnosným robotním povinnostem, kterou vedl Bartoloměj Sadílek ze Starého Rožmitálu. Výtržnosti však byly vojskem rychle potlačeny a vzbouření sedláci povoláni na březnický zámek. Sadílek jakožto vůdce rebelie byl dopraven do Prahy, kde byl nucen pracovat přikovaný ke kolečku na hradbách a cestách. Po návratu musel vrchnost odprosit a před poddanými slíbit poslušnost.
Proč došlo ke vzpouře zrovna v roce 1738? Otec Marie Terezie, císař Karel VI, totiž v tomto roce vydal robotní patent, jímž byla robota stanovena na polovinu týdne. Patent rovněž upravoval délku roboty tak, že neměla jako dosud trvat od východu slunce do jeho západu, ale u roboty tažné (týkala se sedláků, kteří měli dva voly či koně s potahem) maximálně 10 hodin denně, přičemž u roboty ruční nebylo stanoveno žádné měřítko, protože prý člověk může vydržet o trochu déle, než dobytek.
V patentu však byl uveden dodatek o zvýšené robotě v době žní, výlovu rybníků a honů, který odmítal poddaný lid na Rožmitálsku plnit. Zvýšená robota se totiž vztahovala na období, kdy sami sedláci a drobní zemědělci měli na svých políčkách nejvíce práce.
Na Sadílkův grunt č. p. 35 v dnešní Rybově ulici, kde vůdce vzpoury hospodařil, byla z iniciativy spisovatele R. R. Hofmeistera v roce 1930 umístěna pamětní deska. Po Bartoloměji Sadílkovi je rovněž ve Starém Rožmitále pojmenováno nábřeží podél Vlčavy.
(zdroj: https://www.staryrozmital.cz/news/potlacena-vzpoura-v-roce-1738/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Vladislav Moravec

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
VOJÍN VLADISLAV MORAVEC
*28.5.1961 +24.3.1981

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
OBĚTEM II. SVĚT. VÁLKY

H. M. МИЧEГOB
A. KAPПEХOB
A. A. KYЧAH

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE 2120-2100
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Eduard Bouček

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
NADPOR. ING. EDUARD BOUČEK
*19.6.1954 +27.5.1981

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob František Štech

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
FRANTIŠEK ŠTECH.
*18 5./4. 50 +19 8./5. 26.
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Hrob Josef Matějka

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
ZDE ODPOČÍVÁ
JOSEF MATĚJKA
UKONČIL SVŮJ ŽIVOT
VE VĚKU 50 LET
27.11.1961
ČEST JEHO PRÁCI!
Poznámka:

Fotografie vojáka v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Rodina Viktorova

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
Věčně bolestná vzpomínka
NA RODINU VIKTOROVU
umučenou v r. 1942

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká

Kenotaf Karel Rosmarin

Autor: Ing. Jindřich Tejnecký, 01.07.2019
Umístění: Starý Rožmitál, Rybova, hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže
Nápis:
KAREL
ROSMARIN
hospodářský assistent
*18 2./10. 94 +19 5./11.16
padl na italském bojišti .
Budiž ti drahý synu a bratře ta nehostinná
cizí země lehkou.
Poznámka:

Rosmarin Karel: *Sulitz (dnes Sulice, okr. Praha - východ), příslušný Moldautein (dnes Týn n/Vltavou). Gefr. tit. Korp., IR. Nr. 91, 1. ErsKomp. Padl 5.11.1916 Hudilog, okr. Sezana, Přímoří. 7.11.1916 pohřben Vojščica, okr. Sezana, hrob č. 3.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Jana Tejnecká
Doplnění informací: Arno Glaser