Smolník

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Kamil Pánik, 04.06.2007
Umístění: Smolník, na budove Obecného úradu Smolník
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU PADLÝM SPOLUOBČANOM
V OSLOBODZOVACOM BOJI PROTI FAŠIZMU

MICHAL IŠTVANÍK 1906-1945
JÁN HELCMANOVSKÝ 1917-1944
MICHAL PIPIŠ 1921-1944
JÁN ČURDA 1908-1944
JÁN ŠENŠEL 1919-1945

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Oslobodenie obce

Autor: Kamil Pánik, 29.12.2014
Umístění: Smolník, na budove Obecného úradu Smolník
Nápis:
NAŠU OBEC OSLOBODILA
DŇA 23. JANUÁRA 1945
SLÁVNA
SOVIETSKA ARMÁDA
VĎAČNÍ OBČANIA OBCE SMOLNÍK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás