Vacíkov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 22.08.2014
Umístění: Vacíkov, u křižovatky, ve středu obce
Nápis:
BRADÁČ FRANT *1890 +1914.
DUBEC VÁCLAV *1891 +1915.
HUDEČEK VÁCL. *1890 +1914.
HLAVÁČ VÁCLAV *1882 +1918.
KAPOUN FRANT. *1889 +1915.
KOCOUREK CYRIL *1889 +1915.
PANÝREK VÁCL. *1890 +1915.
ROSA VÁCLAV *1881 +1915.
RUMPLÍK JOS. *1873 +1915.
SKŘIVÁNEK KAR. *1899 + 1916.
VOŠAHLÍK JAN *1880 +1918.
VIKTORA ALOIS *1897 +1917.
VRTIŠ JOSEF *1882 +1914.
ZDENĚK JOSEF *1891 +1917.
ZDENĚK JAN *1888 +1916.

Budiž Vám daleká země
lehká, bratři!
zemřeli jste na cizí rozkaz
a nedočkali jste se
Svobody naší!

Věnují občané svým padlým
1914 - 1918.

BAŤKA FRANT. *1911 +1943
KÖNIGSMARK JOSEF *1927 +1945
KÖNIGSMARK FRANT. *1897 +1944
KÖNIGSMARK FRANT. *1925 +1944
ŠEBEK LADISLAV *1896 +1945

PADLI A NEZRADILI!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02281
Pomník přidal: Milan Lašťovka