Vesce

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 05.06.2014
Umístění: Vesce, v centru obce vedle kapličky
Nápis:
JAN DVOŘÁK
*1889 +1915.
FRANT. HRUBÝ
*1881 +1915.
FRANT. PATÁK
*1892 +1914.
VÁCLAV ŠTEFAN
*1886 +1917.
KAREL TUREK
*1884 +1919.
Poznámka:

- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3110-10535
Pomník přidal: Milan Lašťovka