Vísky

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Martin Milichovský, 26.03.2014
Umístění: Vísky, vedle OÚ čp. 1, ve středu obce
Nápis:
Z OBCE VÍSKY
1914 -1918
KALIVODA VÁCLAV čp. 16
KAPOUN BOH. čp. 37
KARLOVSKÝ LADISLAV čp. 13
MUDRA JAN čp.20
MUDRA JOSEF čp. 3
POUSKA VÁCLAV čp. 14
ŠEVČÍK ALOIS čp. 18
TRYML JOSEF čp. 38
VAVROCH FRANTIŠEK čp. 31
Poznámka:

- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3211-05263
Pomník přidal: Milan Lašťovka