Vranovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 18.07.2014
Umístění: Vranovice, ve střední části obce, u cesty vedle čp. 38
Nápis:
BRDA TOMÁŠ
FELT FRANT.
KOCOUREK JOS.
KODAT JAN
KREST AL.
MATĚJKA AL.
MATĚJKA FR.
MELICHAR VÁCL.
MORA JOS.
PETRÁŇ JOS.
PRÁGR JOS.
STRÁNSKÝ FR.
ŠVEHNOHA FR.
ŠVEJNOHA VÁCL.
VACHATA FR.
KOSMARIN K.

OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 1918

Hnali Vás, v poutech otroka,
bít se a mříti za zájmy cizí.-
Z Vaší krve vykvetla nám svoboda,
to z paměti potomků nevyzmizí.

Věnují občané vranovičtí.

OBĚTI
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
1939 -1945

HOLAN VOJTĚCH
PECHAR VÁCLAV
ZEMEK JOSEF
Poznámka:

- převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-22192
Pomník přidal: Milan Lašťovka