>> Itálie >> Creto

Creto

Pomník Josef Sobotka

Autor: Petr Juliš, 28.09.2015
Umístění: Creto, na rozhraní Creto/Strada
Nápis:
QUI MORTEROICAMENTE
PER LA PATRIA, IL SOLDATO
DELLA LEGIONE
CZECO-SLOVACCA
IN ITALIA
SOBOTKA GIUSEPPE
IMPICCATO DAGLI AUSTRIACI
PERCHE OSO COMBATTERE
PER LA LIBERAZIONE
DELLA SUA PATRIA
GIUCNO 1918

ZDE ZEMŘEL STATEČNĚ
PRO VLAST ČESKÝ
LEGIONÁŘ V ITALII
IOSEF SOBOTKA
BIY POPBAVEN OD RAKUŠANŮ
ZA TO ŽE SE ODVÁŽIL
BOJOVATI ZA SVOBODU
SVÉ VLASTI

(na dočasném stojanu v den odhalení restaurovaného pomníku)
39 Reggimento C. S.

SOBOTKA JOSEF
sarto

Nato: 14.I.1896 a ČACHOTÍN Boemia
impicaglione dagli Austriaci: 26.VII.1918 a Creto

Annuncio originále di
avvenuta morte di Josef
Sobotka, rimeso dal muro
di una casa di Creto pochi
zorni dopo la sua
impiccagione
Poznámka:

Na rozhraní obcí Creto a Strada byl 28.9.2015 odhalen rekonstruovaný pomník Josefu Sobotkovi. O dílo se výrazně postaral pan Francesco Bologni (na snímku s celou rodinou).

(text u snímku Josefa Sobotky)
Breguzzo (Trento), 26 Iuglio 1918,
??tura della sentenza di condanna a morte
?l legionario Josef Sobotka, ventiduenne,
impiccato la sera dello stesso giorno
in un prato di Creto Castel Romano.
A destra: Il legionario Josef Sobotka.
(překlad)
Breguzzo (Trento), 26 Iuglio 1918
?? tura trestu smrti
? legionář Josef Sobotka, dvacet dva,
oběšený ve večerních hodinách téhož dne
na louce Creto Castel Romano.
Vpravo: Legionář Josef Sobotka.

SOBOTKA Josef střelec 1. roty 39. stř. pluku. Narozen 14.1. 1896, Čachotín, u Chotěboře. Příslušen tamtéž. V civilním životě krejčovský dělník. V čs. vojsku od 16.4.1918. Během bojů na Piavě byl při průzkumu v noci 25.7. 1918 zajat rakousko-uherskou armádou a po shledání totožnosti odsouzen k trestu smrti. Dne 26.7.1918 byl popraven oběšením u obce Creto. Pohřben rakouskými úřady 28.7.1918 na místě popravy. Po skončení 1. sv. války bylo jeho tělo 14.4.1919 čs. vojenskou misí exhumováno, převezeno do Prahy a 29.4.1919 po velkém smutečním průvodu pohřben s vojenskými poctami na Olšanském hřbitově v Praze. (zdroj http://pamatnik.valka.cz/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=3&idpeople=3043 )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA-00104
Pomník přidal: Francesco Bologni
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Ing. František Jedlička