Sása

Námeste SNP, Slobody, nezařazeno

Hrob príslušníkov 2. čs. paradesantnej brigády a partizánov

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 17.04.2020
Umístění: Sása, cintorín, vpravo od vchodu pri bočnom plote
Nápis:
Dňa 19. a 22. októbra 1944 padli za našu slobodu
v bojoch za Slovenského národného povstania
v chotári našej obce vojaci a partizáni:

ŠTUBŇA Otto 18.ročný, padol 19. 10. 1944
URIAŠ Ondrej 19. " " 19. 10. 1944
HAVRAN Ján 23. " " 19. 10. 1944
TYRAN Vojtech 23. " " 22. 10. 1944
HLAVATÝ Ondrej 23. " " 22. 10. 1944
MICHALOVE Ján 23. " " 22. 10. 1944
ĽUPTÁK Imrich 29. " " 22. 10. 1944
JAKUBA Ján 30. " " 22. 10. 1944
VANTRUBA Štefan 34 " " 22. 10. 1944
BELO Ondrej 47. " " 22. 10. 1944
SUCHAN Pavel 35. " " 22. 10. 1944

Títo vojaci ─ partizáni bojovali v II.
paradezantnej brigáde.

Večná pamiatka hrdinom-osloboditeľom !

Venujú občania obce Sása z príl. 20. výročia SNP.
Poznámka:

Na náhrobníku je nápis - REKONŠTRUKCIA V ROKU 2008. Hrob s náhrobníkom bol podľa Registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku urobený v roku 1959.
(zdroj: https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12787 )
Po príchode na Slovensko bola 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR pre značné straty v Karpatsko-duklianskej operácii a v bojoch v údolí Hrona doplnená príslušníkmi partizánskeho
oddielu Pavel kpt. Jozefa Trojana, ktorí sa zúčastnili aj bojov v priestore Sásy. Príslušníkmi brigády, ktorí padli pri Sáse, boli podľa Databáz VÚA-VHA Praha Ján Havran, kmeňové číslo 5.347/M, odvedený 17.1.1944 v Jefremove; Vojtech Tyran, kmeňové číslo 4780/M, odvedený 17.1.1944 v Jefremove, Ondrej Hlavatý, kmeňové číslo 5418/M, odvedený 17.1.1944 v Jefremove.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny a Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 26.04.2012
Umístění: Sása, Námeste SNP 329/1, na budove Obecného úradu Sása
Nápis:
Dňa 6. marca 1945 bola oslobodená obec Sása
zpod fašizmu slávnou Sovietskou armádou:

1944 – 1945

V oslobodzovacom boji hrdinsky padli:
BOSÁK JÁN *14.9.1917 †9.10.1944
HAŠKO MARTIN *1.5.1920 †20.10.1944
TKÁČIK MARTIN *15.1.1915 †9.10.1944
TUŠIM ŠTEFAN *28.12.1919 †21.9.1944
BOSÁK JÁN *30.9.1917 †29.VIII.1945
SKLIENKA JÁN *6.10.1909 †23.II.1945
SÁMUEL PAVEL *13.3.1928 †3.3.1945
BOSÁK ŠTEFAN *24.8.1888 †24.4.1945

... padli, aby sme mohli žiť.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a vojakom Červenej a Rumunskej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 12.03.2020
Umístění: Sása, Slobody, malý park v strede obce medzi ulicou Slobody a Rajskou ulicou

Nápis:
1944
1945

(tabuľa vpravo)
NA VEČNÚ SLÁVU
PRÍSLUŠNÍKOM II. PARADESANTNEJ BRIGÁDY
PADLÝM 19. A 22. X. 1944 V SNP
VOJAKOM SOVIETSKEJ A RUMUNSKEJ ARMÁDY
PADLÝM PRI OSLOBODZOVANÍ NAŠEJ OBCE
OBČANOM OBCE PADLÝM V PROTIFAŠISTICKOM
ODBOJI V ROKOCH 1944 ─ 1945

K 30. VÝROČIU SNP VENUJÚ
OBČANIA OBCE SÁSA.

(tabuľa vľavo)
M. KRAUS:

ČLOVEKU JE TO ─ PRAVDA ─ SLÁVA, ČESŤ,
ŽE VEDEL DAŤ KRV SVOJU ZA INÝCH,
SA OBETOVAŤ
ZA KRAJŠIU BUDÚCNOSŤ.
SLOBODA TEBE POSLEDNÝ DAŤ DYCH,
PRE ŽIVOT ─ SMRTI HODIŤ SVOJU KOSŤ.
NIE, NIKDY VIAC,
VEĎ BOLO ICH UŽ DOSŤ!
Poznámka:

V okolí Sásy padlo v bojoch počas SNP 23 príslušníkov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR. Obec Sása bola oslobodená 6. marca 1945, v oslobodzovacích bojoch padli 4 príslušníci Červenej armády a 86 vojakov Rumunskej armády. Z radov občanov obce padlo v boji proti nemeckému fašizmu 8 mužov, ktorí majú pamätnú tabuľu na Obecnom úrade Sása.
(zdroj: Milan Gajdoš, Oslobodenie. Boje v okresoch Detva, Krupina a Zvolen v rokoch 1944 ─ 1945)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.