Domamil

Pomník Obětem 1. světové války a Obětem komunismu

Autor: Jiří Gráf, 11.12.2014
Umístění: Domamil, na místním hřbitově, mezi cestami na Martínkov a Meziříčko
Nápis:
1914 – 1918
BŘINEK ANTONÍN
COUFAL CYRIL
DOČKAL MATĚJ
DOLEŽAL FRANTIŠEK
DVOŘÁK ANTONÍN
DVOŘÁK KAREL
DVOŘÁK LEOPOLD
DVOŘÁK MATĚJ
HOLČAPEK BEDŘICH
KLOBOUČEK JAN
LUKÁŠEK FRANTIŠEK
PETRŮ JAN
POKORNÝ ALOIS
ŠPINKA JAN
ŠŤASTNÝ MATOUŠ
TICHÝ NORBERT

NA PAMÁTKU VŠEM,
KTEŘÍ NESOUHLASILI
S KOMUNISTICKÝM
REŽIMEM
Poznámka:

Ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války a k uctění padlých v této válce rozhodlo zastupitelstvo obce o zhotovení pomníku. Vytvořil ho kameník Milan Štoksa z Oslavice u Vel. Meziřící. Je ze světlé žuly, písmo stříbrné. Konečná cena díla je 70 000,- Kč a obec jej hradila z vlastních zdrojů. Poděkování patří hlavně starostovi obce panu Radkovi Menčíkovi.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°05'07.86'' E15°41'45.74''
Pomník přidal: Jiří Gráf

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Libuše Pavlíčková, 19.03.2015
Umístění: Domamil, v lese u silnice č. 151 směr Štěpkov, za odbočkou k lesovně, vlevo u krajnice
Nápis:
(na kapličce)
1897 L.P. 1945

(na desce)
LÍPA VYSAZENA
V PAMÁTNÉM
ROCE
5./V. 1945

(u střepiny miny na soklu)
8./V. 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Gabriela Střeláková-Kopcová, 19.03.2015
Umístění: Domamil, od obce směrem na Meziříčko, u křížku odbočit vlevo k lesu, přes lesní závoru, na první křižovatce lesních cest pokračovat vlevo
Nápis:
PARTYZÁNSKÝ RYBNÍK

KONCEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY
1944 – 1945
ZDE BYLA ZÁKLADNA
PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE
SKUPINA SPELTER-LENKA JIH

více na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Operace Spelter
www.kronikahoracka.cz

(pod fotografií)
Památník na počest výsadku skupiny
„SPELTER“ u obce Kramolín
Poznámka:

Rybník v lesích je pojmenovaný po partyzánech, tedy Partyzánský rybník. Stavěl se během 2. světové války a stal se výborným úkrytem pro shozy zbraní z Anglie. Více na www.kronikahoracka.cz


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°05'25.90'' E15°40'25.25'' (střed rybníka)
Pomník přidal: Gabriela Střeláková-Kopcová
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Kenotaf Oběti 1. světové války

Autor: Libuše Pavlíčková, 28.06.2015
Umístění: Domamil, na hřbitově (dříve u domu restaurátora v obci)
Nápis:
Ku upomínce padlého syna
FRANTIŠKA
na ruském bojišti 6. dubna 1916
ve věku 21. let.
Poznámka:

Náhrobník z rodinného hrobu zatím neidentifikované oběti 1. světové války byl nalezen na skládce. Byl zrestaurován osobou v obci, která si nepřeje být zveřejněna. Nyní je již umístěn zpět na hřbitově v obci.
Data o rodinné příslušnosti zatím chybí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička