Nižná Kaloša

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.04.2011
Umístění: Nižná Kaloša, pred kaštieľom
Nápis:
NA PAMIATKU OBETIAM
I. A II. SVETOVEJ VOJNY

AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKÉRE

OBEC KÁLOSA KÖZSÉG
1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás