Ľubietová

J. Kňazovického, Mlynárska, Námestie V. Dunajského, nezařazeno

Pomník vojakom Červenej, Rumunskej a Československej armády

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.09.2019
Umístění: Ľubietová, osada Tri Vody, asi 3 km juhovýchodne od lokality Červená jama a 4,5 km juhozápadne od obce Osrblie, na okraji lesa nad križovatkou červenej turistickej značky Rudná magistrála vedúcej na Červenú jamu a modrej turistickej značky vedúcej do sedla Jasenová
Nápis:
VEČNÁ VĎAKA A SLÁVA
SOVIETSKÝM, RUMUNSKÝM
A ČESKOSLOVENSKÝM
BOJOVNÍKOM PADLÝM
V ROKU 1944 - 1945
ČESŤ ICH PAMIATKE!
Poznámka:

Osada Tri Vody bola oslobodená 6. marca 1945 sovietskymi a rumunskými vojakmi.
Pomník na Troch Vodách je v katastri obce Ľubietová, ale je v starostlivosti obce Osrblie.


Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätné tabule 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.09.2019
Umístění: Ľubietová, Chata pod Hrbom 1068 m n. m., asi 8,5 km východne od stredu obce Ľubietová na lúke v Sedle pod Hrbom, 100 m západne od smerovníka červenej a modrej turistickej značky a cyklotrás 5551 a 8597
Nápis:
(vľavo od vchodu do chaty)
V TOMTO PRIESTORE SÍDLIL V ZIME
R.1944 - 45 PARTIZÁNSKY ŠTÁB
1.ČSL.PARTIZÁNSKEJ BRIGÁDY STALIN
MAJORA JEGOROVA, ODDIEL KALIČENKO

(vpravo od vchodu do chaty)
V TEJTO CHATE PÔSOBILI
V R. 1944 - 1945 PARTIZÁNI
NÁSLEDKOM ČOHO CHATA
BOLA VYPÁLENÁ NEMCAMI
Poznámka:

Partizáni 1. oddielu Fjodora Jemeljanoviča Kaličenka z Jegorovovej partizánskej brigády prišli na Chatu pod Hrbom 17. novembra 1944. Po doplnení oddielu ďalšími osobami, ktoré sa v chate zdržiavali po potlačení SNP, sa rozkazom Hlavného štábu partizánskeho hnutia v Československu z 20. novembra 1944 sformoval 3. partizánsky pluk podriadený štábu 1. čs. partizánskej brigády J. V. Stalina. Veliteľom pluku bol F. J. Kaličenko. Pluk mal štyri oddiely. Štáb pluku a 1. oddiel sídlili na chate. Okrem diverzií na komunikáciách, ktoré pluk uskutočňoval na ľavej strane Hrona, spravodajskej činnosti, vyrábal aj trhaviny z množstva muničného materiálu, ktoré zanechala 1. československá armáda v lokalite Červená jama a osade Tri Vody . V priestore pôsobenia pluku zostali tiež veľké zásoby zdravotníckeho materiálu, ktorými zásoboval viaceré partizánske jednotky. Začiatkom februára 1945 sa pluk ocitol v operačnom priestore nepriateľa a musel odrážať nemecké útoky. Po nemeckom útoku 26. februára partizáni opustili svoje základne, zapálili chatu, zničili výrobňu munície so zásobami a organizovane prekročili front.
(zdroj: http://www.permon.eu/resources/BP2-2011+$282$29.pdf a H. Pažurová, Jegorovova partizánska brigáda)


Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätné miesto SNP

Autor: PhDr. Jozef Jambrich, PhD., 06.09.2019
Umístění: Ľubietová, lokalita Červená jama 865 m n. m., asi 2,5 km východne od Chaty pod Hrbom po červenej turistickej značke Rudná magistrála a cyklotrase 5551, na lúke vpravo od značiek v smere do Osrblia
Nápis:
(pamätník)
PAMÄTNÉ MIESTO SNP

(tabuľa)
Na tomto mieste počas SNP od 21. 9. 1944
do 24. 2. 1945 bola zriadená
Muničná výroba vojenskej továrne I
začlenená do partizánskej brigády
mjr. Jegorova ako 3. oddiel.
Vyrábali sa tu náložky a míny.
Stranícka organizácia oddielu vydávala
časopis Zvesti a rôzne letáky.
Do priestoru Červenej Jamy sa fašistickým
jednotkám ani po niekoľkonásobných
bojoch nepodarilo preniknúť
Poznámka:

Koncom septembra 1944 sa do lokality Červená jama a osady Tri Vody nad obcou Osrblie presťahovala poľná muničná továreň z Harmanca, kde bola evakuovaná zo Zemianskych Kostolian. Vytvorili sa tu aj sklady zdravotníckeho materiálu. Do 26. októbra 1944 sa tu vyrobilo okolo 6400 polkilogramových náložiek, 6700 kilogramových náložiek a vyše 3300 protitankových mín. Skupina vojakov výrobne munície a zdravotného skladu v Červenej jame a Troch Vodách sa po prechode Povstania na partizánsky spôsob boja stala základom 3. oddielu 3. partizánskeho pluku F. J. Kaličenka. Veliteľom 3. oddielu bol Ivan K. Kurbanov. Výroba mín a náloží bola obnovená 14. decembra 1944. Do konca januára 1945 bolo vyrobených 119 nástražných, 82 protitankových mín a 2408 kusov kilogramových náloží. Výroba munície bola rozdeľovaná aj iným partizánskym jednotkám v Slovenskom Rudohorí a Nízkych Tatrách. Po nemeckom generálnom útoku koncom februára 1945 partizáni výrobňu zničili.
(zdroj: H. Pažurová, Jegorovova partizánska brigáda a Dejiny Slovenského národného povstania 1944, 1984, 5. zv.)
Pamätné miesto Červená jama je v katastri obce Ľubietová, ale je v starostlivosti obce Osrblie.


Pomník přidal: PhDr. Jozef Jambrich, PhD.

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Ľubietová, J. Kňazovického, interiér evanjelického kostola
Nápis:
1939 – 1945

„ÚDOLIE ZMUČENÝCH, POSVÄTNÉ BOHU !...
NEBUĎ NÁM, - ZNEJE VZDYCH, -
SVEDKOM VOJNY ZNOVU, SPLŇ V LÁSKE ÚLOHU!“
Z JEREMIÁŠA 31, 40.

OBETE VOJNY:

Z ĽUBIETOVEJ:
MIKULÁŠ NIKOLAY, JOZEF VRBICKÝ, ONDREJ GRACA, JOZEF RUSKO, EMIL FILADELFI KORYTÁR, JOZEF JANČÍK, JOZEF POTANČOK PRAJENÝ, JÁN RIZMAN, JÁN RUSKO, ŠTEFAN KRNÁČ, EMIL HUDEC ĎURÍK, JÚLIUS KOVÁČ, SAMUEL LAMPER, MRTIN HOLÍK, ĽUDOVÍT KÚDRY, ONDREJ CHEBEŇ

ZO ŠAJBY:
TOMÁŠ MAJER KOLLÁR, JÁN HRONEC PIETRO, JÁN HRONEC SÁRIK, ONDREJ POTANČOK PAVLO ST., JÁN CHRIAŠTEĽ ČIEFIK, JURAJ MAJER LOKŠA, ZUZANA DEBNÁR HANUS, JURAJ ČIEF ORAVČAN, JÁN CHRIAŠTEĽ JANOV, JURAJ ĎURČÍK, ONDREJ ĎURČÍK, JÁN ĎURČÍK, JÁN ĎURČÍK, ONDREJ POTANČOK PAVLO ML. RÓZA ONDREJKO BAČOVIE, MÁRIA ONDREJKO ", MÁRIA MAJER ", MARTIN MAJER VÔDKOVIE, JÁN ŠTUBNIAK KOVÁČOVIE, ONDREJ MAJER ORAVČAN, ONDREJ POTANČOK KOVÁČOVIE, JÁN ČIEF ONDREJKO, JOZEF ČIEF ", PAVEL CHRIAŠTEĽ KOR., JÁN MAJER HLADIAK, JURAJ MAJER GRANER, PAVEOL ŠTUBNIAK LOKŠOVIE

Z POVRAZNÍKA:
JOZEF SLOBODNÍK, MÁRIA ONDREJKO, ELENA POTANČOK, JÁN TAGAJ, ONDREJ POTANČOK JANOVIE, JURAJ MAJER ČEPELOVIE, JÁN POTANČOK ĎUROVIE, MATÚŠ TURČAN MARKO

ODHALENÉ PRI 50. VÝROČÍ POSVÄTENIA CHRÁMU R. 1949.

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Ľubietová, Mlynárska, na spojnici ulíc Mlynárska a Banícka
Nápis:
1944 - 45

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Ľubietová, Námestie V. Dunajského, park pred obecným úradom
Nápis:
1914 – 1918

VZÁCNEJ PAMIATKE
VO SVETOVEJ VÁLKE
PADLÝCH
A
NEZVESTNÝCH
NAŠICH MILÝCH
SPOLUOBČANOV.

Drahí ste nám pre krv,
ňou je písaná rodu história.
Poznámka:

zoznam padlých sa nedá z fotografie prečítať


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Jozef Messerschmidt

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Ľubietová, námestie V. Dunajského, park na námestí
Nápis:
JOZEF MESSERSCHMIDT
1875 – 1931
Poznámka:

Jozef Messerschmidt (18.3.1875 Ľubietová – 12.6.1931 Kroměříž, poch. v Ľubietovej) národnokultúrny pracovník, úradník. V rokoch 1915 a 1917 slúžil krátko v rakúsko-uhorskej armáde, od roku 1918 na liečebnom pobyte v Košiciach a Kroměříži. Na začiatku 1. svetovej vojny sa orientoval rusofilsky a vo svojom zápale za slovanskú myšlienku nahováral mobilizovaných vojakov na dezerciu do slovanských armád. Za protivojnovú a protimonarchistickú činnosť bol v roku 1916 zatknutý a uväznený v Košiciach. Pre duševnú chorobu bol oslobodený od rozsudku.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)
Autorom pomníka je sochár Vojtech Ihriský.


Pomník přidal: Ladislav Barabás