Terany

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 10.05.2012
Umístění: Terany, na budove kultúrneho domu
Nápis:
PRI PRÍLEŽITOSTI 60. VÝROČIA
OSLOBODENIA OBCE
SPOMÍNAME
NA PADLÝCH OBYVATEĽOV TERIAN

ZO KSS TERANY, OBEC TERANY
31.12.2004

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás