Olšavica

Pamätná tabuľa SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2012
Umístění: Olšavica, na dome číslo 40
Nápis:
OBČANOM TEJTO OBCE ZA OBETAVÚ
POMOC V PARTIZÁNSKYCH BOJOCH
PROTI FAŠIZMU VENUJE
PRACUJÚCI ĽUD OKRESU LEVOČA
NA POČESŤ 15. VÝROČIA SNP.
OLŠAVICA, 29. AUG. 1959.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás