Strelníky

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Strelníky, v parčíku uprostred obce
Nápis:
PAMÄTNÍK
PADLÝM OBČANOM V SNP A II. SVETOVEJ VOJNE V OBCI STRELNÍKY

ČIEF JÁN 17 OČNÝ, ČIEF JOZEF 7 ", ČIEF JURAJ 37 ", DEBNÁROVÁ ZUZANA 57 ", ĎURČÍK JÁN 31 ", ĎURČÍK JURAJ 38 ", ĎURČÍK ONDREJ 36 ", HRONEC JÁN 24 ", HRONEC JÁN 24 ", HRONEC ONDREJ 28 ", CHRIAŠTEĽ JÁN 10 ", CHRIAŠTEĽ JÁN 12 ", CHRIAŠTEĽ PAVEL 21 ", CHRIAŠTEĽOVÁ ANNA 10 ", MAJER JÁN 26 ", MAJER JURAJ 45 ", MAJER JURAJ 61 ", MAJER MARTIN 63 ", MAJER MICHAL 25 ", MAJER ONDREJ 71 ", MAJEROVÁ MÁRIA 41 ", ONDREJKOVÁ MÁRIA 3 ", ONDREJKOVÁ ROZÁLIA 67 ", POTANČOK ONDREJ 38 ", POTANČOK ONDREJ 61 ", POTANČOK ONDREJ 33 ", ŠTUBNIAK JÁN 45 ", ŠTUBNIAK PAVOL 20 "

Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny a SNP

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Strelníky, na budove Obecného úradu Strelníky
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
PADLÝM VOJAKOM, PARTIZÁNOM
A UMUČENÝM SPOLUOBČANOM
V BOJI PROTI FAŠIZMU
ZA NAŠU SLOBODU
ROKU 1944 – 1945
K 15. VÝROČIU SNP
VENUJÚ OBČANIA STRELNÍK 1959.

Pomník přidal: Ladislav Barabás