Ábelová

Pamätná tabuľa František Vnuk

Autor: Ladislav Barabás, 19.09.2012
Umístění: Ábelová, na budove bývalej bryndziarne
Nápis:
V tomto dome pôsobil podpredseda Revolučného ONV
v Lovinobani, ilegálny pracovník KSS
FRANTIŠEK VNUK
nar. 25.V.1892.
V noci 28.I.1945 ho odviedlo nemecké Gestapo
a za Abelovou ho umučilo.
Nie zbraňou, ale umom, agitovaním proti Nemcom
vyvíjal nepriateľskú činnosť v zázemí.
Jeho svetlá pamiatka žije v pamäti všetkých ktorí ho poznali.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás