Strachovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Josef Kazík, 20.09.2014
Umístění: Strachovice, u odbočky na Bílou Hůrku
Nápis:
NA PAMĚŤ
PADLÝM VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918

JAKUB DUŠEK *1898 +1916
JOSEF HOLUB *1892 +1917
JAN HOLUB *1889 +1918
MATĚJ DUŠEK *1886 +1914
JAN ŽEMLIČKA *1886 +1915
ANTONÍN DVOŘÁK *1865 +1916

Nás všech modlitba, pláč a slova díku,
hle naši světcové, jde na hroby vás všech,
kdož s věrou v dobách zlých
jste padli ???
??? ze Strachovic r. 1923.
Poznámka:

- 2 poslední řádky na pomníku jsou nejspíše odstraněny


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-37048
Pomník přidal: Josef Kazík