Cinobaňa

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 18.09.2012
Umístění: Cinobaňa, v parčíku vedľa Obecného úradu Cinobaňa
Nápis:
PAMIATKA PADLÝM HRDINOM
V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ
V ROKU 1944.

PORUČÍK JÁN KORIM ŠOFRAN 24 ROČNÝ
VOJAK JÁN ALÁČ 32 ROČNÝ
VOJAK LEOPOLD GRULIŠ 31 ROČNÝ
VOJAK MICHAL JURÍČEK 29 ROČNÝ
VOJAK JOZEF SEGEČ 18 ROČNÝ
VOJAK JOZEF VELLEK 20 ROČNÝ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás