Strpí

Pomník obětem 1. světové války

Autor: Josef Kazík, 25.09.2014
Umístění: Strpí, na návsi
Nápis:
NA PAMÁTKU
​padlým vojínům Strpské obce
ve světové válce 1914-1919

Postavilo míst. osv. komité
Poznámka:

- na pomníku je nejspíše odtesaný 2. řádek textu


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3117-33335
Pomník přidal: Josef Kazík