Povrly

Hroby vojáků Rudé armády

Autor: Arno Glaser, 03.11.2014
Umístění: Povrly, na hřbitově
Nápis:
NEZNÁMÝ
SOVĚTSKÝ VOJÁK
НЕЗНАКОМЫЙ
СОВЕТСКИЙ СОЛДАТ
1945
ZEMŘEL
ZA NAŠI SVOBODU
ПОГИБ
ЗА НАШУ СВОБOДУ

ANDREJ KOZLOV
АНДРЕЙ КОЗЛОВ
1945
ZEMŘEL
ZA NAŠI SVOBODU
ПОГИБ
ЗА НАШУ СВОБOДУ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4214-00376, CZE4214-41776
Toto místo je počítáno jako 2 VPM
Pomník přidal: Arno Glaser