Polomka

Osloboditeľov

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Polomka, Osloboditeľov, v parčíku v strede obce, vľavo od kultúrneho domu
Nápis:
IN TRIBUTE TO THOSE COURAGEOUS AMERICANS OF THE OFFICE OF
STRATEGIC SERVICES AND THEIR SLOVAK COMRADES IN ARMS WHO
GAVE THEIR LIVES IN THE DEFENSE OF FREEDOM

NA PAMIATKU TÝM ODVÁŽNYM AMERIČANOM
Z ÚRADU STRATEGICKÝCH SLUŽIEB
A ICH SLOVENSKÝM DRUHOM V ZBRANI,
KTORÍ POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY V BOJI ZA SLOBODU
1944 - 1994

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Mikuláš Ferjenčík

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Polomka, Osloboditeľov, v parčíku uprostred obce
Nápis:
V POLOMKE SA 6.12.1904 NARODIL
VÝZNAMNÝ PREDSTAVITEĽ PROTIFAŠISTIC-
HO ODBOJA NA SLOVENSKU
ARM. GENERÁL
MVDr. MIKULÁŠ FERJENČÍK

POČAS SNP POVERENÍK SNR PRE
NÁRODNÚ OBRANU A PREDNOSTA
VELITEĽSTVA VETERINÁRNEJ SLUŽBY
PRVEJ ČS. ARMÁDY. PO OSLOBODENÍ
POVERENÍK VNÚTRA V ROKU 1948
ODIŠIEL DO USA. KDE 4.3.1988 ZOMREL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Polomka, Osloboditeľov, pri odbočke z hlavnej cesty ku cintorínu
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
PADLÝM HRDINOM V SNP

OBČANIA POLOMKY, KTORÍ POLOŽILI ŽIVOTY
V BOJI ZA NAŠU SLOBODU
V ROKOCH 1941 – 1945

MICHAL BROZMAN 22 R., FRANTIŠEK BOBÁK 41 R., ŠTEFAN GERGEĽ 19 R., ONDREJ JAGERČÍK 40 R., JURAJ KOHÚT 26 R., ŠTEFAN KUBÁR 23 R., ŠTEFAN LIHAN 23 R., FRANTIŠEK LOVIČ 24 R., JÁN LUBAJ 34 R., ŠTEFAN MEDVEĎ 18 R., FRANTIŠEK OCEĽ 20 R., FRANTIŠEK OMASTA 19 R., JÁN ROĽKO 23 R., VENDELÍN SKALOŠ 25 R., JOZEF ŠANDOR 41 R., JOZEF ŠULEJ 21 R., ONDREJ ŠULEJ 14 R., JÁN ŠUŠOR 24 R., ERNEST LOJDA 24 R.

ČESŤ ICH PAMIATKE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam SNP

Autor: Ladislav Barabás, 02.04.2010
Umístění: Polomka, Osloboditeľov 14, na budove zdravotného strediska
Nápis:
VEČNÁ PAMIATKA PADLÝM
HRDINOM, KTORÍ PADLI
V BOJI PROTI FAŠISTOM
ZA OSLOBODENIE VLASTI
V ROKU 1944 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás