Nákří

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Josef Kazík, 22.10.2014
Umístění: Nákří, na návsi v parku nad kostelem
Nápis:
NÁKŘÍ:
ATEXINGER KAREL
CHMELÍK VÁCLAV
KABOŇ ANTONÍN
LÁLA JAN
PÁCHL ANTONÍN
TUREK VÁCLAV
VOBĚREK JOSEF
DUBENEC:
CAHYNA VÁCLAV
DUŠEK VÁCLAV
PROCHÁZKA JAN
ŠÍDLO JOSEF
ŠTURBAUER JOSEF
VONEŠ TOMÁŠ
VELICE:
ČEJKA FRANTIŠEK
JANÁT VÁCLAV
KRČMA JAN
TUREK ADOLF
TUREK VÁCLAV
VOJTA JOSEF
DÍVČICE:
SVOBODA JAN
VOBR VÁCLAV
ZUNT JAN

1914 - 1918
NA PAMĚŤ
PADLÝCH VOJÍNŮ
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-10549
Pomník přidal: Josef Kazík