Žehra

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 23.08.2012
Umístění: Žehra, na kostole sv. Ducha
Nápis:
SPOMNI PANE
NA PADLÝCH VO VOJNE r. 1938 – 1945
Z FARNOSTI ŽEHRANSKEJ:

Jozef ĎUGAS *5.XI.1918 †15.XII.1941.
Ján PITOŇÁK *2.IV.1916 †4.IX.1944.
Michal DOĽNÝ *13.IV.1920 †7.II.1945.
Ondrej JEVOŠ *5.XI.1914 †24.IV.1945.
Ján HORVÁT *19.XI.1918 † .. 1945.

ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM PANE !

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás