Klecany

Čsl. armády, Do Klecánek, Dolní Kasárna, náměstí Třebízského, Topolová

Pomník Josef Jech

Autor: Petr Dražil, 14.03.2020
Umístění: Klecany, Čsl. armády, u silnice na Větrušice
Nápis:
Svému soudruhu
JOSEFU JECHOVI
který hrdinně obětoval svůj život na tomto místě
v boji s okupanty za osvobození národa
dne 9.5.1945 v st. 28 r.
KS. Č. Klecany

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°10'52.29'' E14°23'59.83''
Pomník přidal: Petr Dražil

Pamětní deska Karel a Jevgenij Šestákovi

Autor: Tomáš Klokočník, 25.04.2014
Umístění: Klecany, Do Klecánek, na fasádě budovy městského úřadu
Nápis:
KAREL ŠESTÁK
8.10. 1897 UMUČEN 19.2. 1943
V OSVĚTIMI

JEVGENIJ ŠESTÁK
23.5. 1920 POPRAVEN 2.5. 1945
V TEREZÍNĚ

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Tomáš Klokočník

Pomník padlým čs. letcům

Autor: Bohumil Sixta, 13.03.2007
Umístění: Klecany, Dolní Kasárna, v objektu bývalých kasáren
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝM
ČS. LETCŮM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bohumil Sixta

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Michal Lukášek, 21.04.2005
Umístění: Klecany, náměstí Třebízského, střed náměstí
Nápis:
1914 - 1918

PAMÁTCE
SVÝCH PADLÝCH A ZEMŘELÝCH
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
POSTAVILA OBEC
KLECANY

PŘI OSLAVĚ 20TI LETÉHO VÝROČÍ
BOJŮ ZA SAMOSTATNOST
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
BYLA VLOŽENA PRSŤ Z BOJIŠŤ
RUSKA, FRANCIE A ITÁLIE

VĚNUJE
JEDNOTA ČSL. OBCE LEGIONÁŘSKÉ A SKUPINA SVAZU ČS. DOMOBRANY Z ITÁLIE V KLECANECH

VÁCLAV ČÁP *1896 - +13.I.1918, KŘÍŽEK FRANT. *23.III.1874 - +7.II.1919, MACH FRANT. *28.I.1894 - +30.VI.1915, MAREŠ LUDVÍK *15.VIII.1888 - +18.VII.1918, NOVÁK JAN *30.X.1885 - +15.IX.1917, NOVÁK FRANT. *5.VI.1882 - +10.VI.1915, RICHTR JINDŘICH *28.XI.1882 - +15.II.1915, SOUKUP KAREL *22.VIII.1881 - +18.X.1914, NOVÁK FRANT *2.XII.1812 - +1.IV.1915, NOVÁK JOSEF *7.III.1898 - +3.VII.1919, MERHOUT FRANT. *20.IV.1899 - +4.III.1919, NOVÁK FRANT. *1876 - +16.VI.1915, REICHL ANT. *12.X.1882 - +26.X.1914, SMOLÍK VÁCL. *7.III.1875 - +4.III.1916, SUCHÝ VÁCL. *22.XII.1889 - +1915, SVÍTIL ANT. *16.XII.1880 - +13.VI.1915, NOVÁK OTAK, NOVÁK BEDŘ., STANISLAV JOSEF

UBL VÁCLAV *1.I.1880 - +18.VIII.1918, TINTĚRA ANT. *10.VIII.1894 - +10.X.1918, STRANAD ANT. *27.IV.1874 - +4.X.1916, VOLMAN EMIL *8.V.1885 - +8.IV.1919, ŠERHANT JAN *15.II.1872 - +20.IV.1917, ŠERHANT VÁCL. *12.IX.1894 - +4.V.1916, TICHÝ BOHUMIL *8.I.1890 - +18.XI.1914, ŠERHANT FRANT. *6.XII.1897 - +29.VI.1916, VRBA JOSEF *31.VIII.1888 - +19.VI.1915, ŠAFAŘÍK JAN *5.VIII.1890 - +5.III.1915, ŠESTÁK JAN *27.VIII.1891 - +25.XII.1921, VODIČKA ANT. *16.XI.1875 - +1915, ŠESTÁK JOSEF *18.V.1889 - +6.VI.1918, VESELÝ JULIUS *12.IV.1877 - +14.XII.1914, ŠPLÍCHAL JOSEF *17.III.1894 - +15.VIII.1916

KOLMER ANT. *24.XI.1878 - +9.VIII.1917, HORÁNEK VÁCL. *4.XII.1884 - +25.VIII.1918, HORČIC JOSEF *21.III.1893 - +18.X.1917, JANDOVSKÝ JOSEF *3.VI.1892 - +31.XI.1914, KOTRČ VÁCL. *10.IV.1884 - +1.V.1919, DVOŘÁK JOSEF *25.VIII.1880 - +16.VI.1915, BEZOUŠKA VÁCL. *1.VIII.1876 - +9.XI.1915, BŘEZKOVSKÝ JOS. *10.II.1890 - +28.XI.1914, KŘÍŽ JAN *24.V.1886 - +8.XI.1914, JÍŠA JOSEF *20.IV.1895 - +16.X.1918, KŘÍŽ JOSEF *28.VII.1878 - +3.III.1917, KOLMER JOSEF *12.III.1896 - +28.I.1918, JANDOVSKÝ JOS. *23.VII.1897 - +7.XI.1918, JIRÁNEK BEDŘICH *3.XI.1883 - +4.X.1915, HORČIC VÁCLAV *25.IX.1884 - +1.VII.1917

K. ŠESTÁK *7.X.1897 - +19.II.1943, K. TROBER *6.I.1904 - +5.I.1945, J. KŘÍŽ *7.II.1913 - +10.X.1944, J. ŠESTÁK *23.V.1920 - +2.V.1945, M. L. HOLUBOVÁ *1.XI.1913 - +3.IX.1945, M. BENIES *15.IV.1923 - +5.V.1945, J. JECH *6.II.1907 - +9.V.1945

O. Bocková 28.5.1881 - 25.4.1941, A. Bondy 28.8.1928 - 4.8.1942, J. Bondy 5.12.1930 - 4.8.1942, H. Bondyová 27.11.1902 - 4.8.1942, K. Šesták 7.10.1897 - 19.2.1943, K. Tröber 6.1.1904 - 5.1.1945, J. Kříž 7.2.1913 - 10.10.1944, J. Šesták 23.5.1920 - 9.5.1945, M.L.Holubová 1.11.1913 - 3.9.1945, M. Benies 15.4.1923 - 9.5.1945, A. Felixová 17.12.1872 - 15.10.1942, A. Felixová 3.5.1880 - 6.9.1943, J. Saxl 23.12.1922 - 6.9.1943, H. Teichner 23.8.1930 - 6.9.1943, T. Teichnerová 20.6.1928 - 6.11.1943

„ČEST PAMÁTCE OBĚTEM NACISMU
V ROCE 1939 - 1945“
Poznámka:

Z iniciativy vdov a sirotků po padlých a zemřelých vojácích rozhodlo obecní zastupitelstvo 22. dubna 1922 o postavení pomníku. Ten zhotovil akademický sochař Jan Drobínek z Kolína. 28. října 1922 byl slavnostně odhalen na dolním konci náměstí. V roce 1977 byl v rámci úpravy náměstí přemístěn do jeho středu. Pomník představuje „..ten český typ ženy ze sta-leté poroby odpoutané a je jasným výrazem naší svobody z níž trpěli ti, jejichž jména jsou vyryta na kameni.“ Na pomníku je jich uvedeno 49. Po roce 1945 zde přibyla další deska se jmény padlých a umučených ve II. světové válce. V roce 1998 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce pomníku, nově byly umístněny letopočty 1914-1918 i schránka s prstí z bojišť. Byla opravena i socha, poničená vandaly v roce 1997. Každoročně se zde konají shromáždění v předvečer 8. května a 28. října.
(převzato z: http://www.klecany.cz/obsah/naucna-stezka-klecany-197.html)
(zdroj databáze CEVH MO ČR)

doplněna další jména dle http://www.klecany.cz/obsah/2008-7-5-slavnost-u-pomniku-padlych-387.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2103-28309
Pomník přidal: Michal Lukášek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička, Milan Lašťovka

Hrob Jan Bret

Autor: Jan Fűrst, 04.12.2011
Umístění: Klecany, Topolová, hřbitov
Nápis:
GENERÁLMAJOR ING. JAN BRET
NOSITEL ŘÁDU BÍLÉHO LVA
*4.9.1923 +14.1.2002

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Vladimír Ježek

Hrob Karel Tröber

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 21.04.2005
Umístění: Klecany, Topolová, hřbitov
Nápis:
KAREL TRÖBER

6.1.1904
popraven na Pankráci 5.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 21.04.2005
Umístění: Klecany, Topolová, hřbitov
Nápis:
JOSEF JECH 6.2.1907-9.5.1945

JOSEF ŠTĚPANČÍK 8.5.1925-9.5.1945

FERDINAND LITOŠ 15.8.1896-6.5.1945

PADLI V REVOLUCI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek

Hrob Marie Ludmila Holubová

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 21.04.2005
Umístění: Klecany, Topolová, hřbitov
Nápis:
MARIE LUDMILA HOLUBOVÁ
členka Sokola v Roztokách
a svobodník nár. revol. gardy
*1.11.1913 +3.9.1945
Věrna zůstala.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek

Hrob Václav Fišer

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 21.04.2005
Umístění: Klecany, Topolová, hřbitov
Nápis:
VÁCLAV FIŠER

*1.3.1926
PADL PŘI OSVOBOZOVÁNÍ PRAHY
5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Mgr. Zdeněk Dašek, 21.04.2005
Umístění: Klecany, Topolová, hřbitov
Nápis:
Čest památce rudoarmějcům.

Здесъ похоронен
Кр-ц Глухов
Евгений Максимович
1921г-павши 29.мая 1945

Сташины Техник Лейтенант
Лебедев
Алексей Максимович
24.мая 1945 г.

стар. серж. Румянцеб В. И.

стар. серж. Кузнецов К. А.

Кр-ц Беликов А. Я.
27.мая 1945 г.
стар. серж. Смурнов Б. К.
15.мая 1945 г.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Zdeněk Dašek
Doplnění informací: Ing. František Jedlička