Uhřínovice

Pomník Obětem Švédských válek

Autor: Libuše Pavlíčková, 28.09.2011
Umístění: Uhřínovice, před čp. 28 v ostrůvku silnice
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Boží muka, postavena v místě, kde, dle pamětníků, byly pohřbeny oběti války .


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Josef Pajdal

Autor: Libuše Pavlíčková, 13.10.2014
Umístění: Uhřínovice, na návsi u kapličky
Nápis:
Pochválen buď Pán
JEŽÍŠ KRISTUS

Ku cti a chvále Boží věnovali na památku
svého syna Jos. Pajdala nar. 1888
padlého ve světové válce r. 1915
FRANT. a MARIE PAJDALOVI
1929
Poznámka:

Pomník opraven v roce 2008 z dotace kraje Vysočina. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Pajdal Josef, vojín 14. střeleckého pěšího pluku. Narozen 1888, Uhřinovice, Jihlava, Morava. Padl 30.6.1916, Zatruše v Ruském Polsku. Místo hrobu neudáno.
(zdroj: matrika střel. pluku 14, uložena u ZVV Brno, tom IV, fol. 104; http://vuapraha.cz/sites/default/files/kartoteka_padlych_v_1_sv_valce/P/Pa%20-%20Pak/ipage00308.htm )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6105-08722
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Doplnění informací: Ing. František Jedlička
Příprava dat: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Libuše Pavlíčková, 21.10.2016
Umístění: Uhřínovice, střed obce, vpravo u východu z kaple Nanebevzetí Panny Marie
Nápis:
PADLÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 – 1918
JOSEF PAJDAL *1888 +1915
FRANTIŠEK BÍLEK *1891 +1914
FRANTIŠEK KOUNEK *1891 +1914
ANTONÍN MATOUŠEK *1893 +1914
JAKUB MATOUŠEK *1890 +1915
FRANTIŠEK VYSKOČIL *1892 +1914
ANTONÍN HEKRDLA +1914

S ÚCTOU A POKOROU
VĚNUJÍ
OBČANÉ UHŘÍNOVIC
2015

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Libuše Pavlíčková
Příprava dat: Ing. František Jedlička