Dobrá Voda

Pomník František Viktora

Autor: Ing. František Jedlička, 09.05.2011
Umístění: Dobrá Voda, místní lokalita Douhá Ves, les Číhalka u silnice č. 112
Nápis:
FRANT. VIKTORA
*15.12.1894 +6.5.1945
Poznámka:

Na stejném místě se nachází ještě pomníky Vladimíra Crkala a Jana Hány. Pomník označuje místo zavraždění.

Viktora František, nar. 15.12.1894 Kasejovice okr. Blatná, bytem Dobrá Voda, okr. Pelhřimov. V rakousko-uherské armádě sloužil u 11. pěšího pluku, vojín. Zajat 11.3.1915, Karpaty. Do čs. legií v Rusku se přihlásil v Omsku. Zařazen 28.8.1918, vojín, úderný prapor. Demobilizován 5.11.1920.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-53364
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Vladimír Crkal

Autor: Ing. František Jedlička, 09.05.2011
Umístění: Dobrá Voda, místní lokalita Douhá Ves, les Číhalka u silnice č. 112
Nápis:
VLADIMÍR CRKAL
*7.4.1921 +6.5.1945
Poznámka:

Na stejném místě se nachází ještě pomníky Františka Viktory a Jana Hány. Pomník označuje místo zavraždění.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-53363
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Jan Hána

Autor: Ing. František Jedlička, 09.05.2011
Umístění: Dobrá Voda, místní lokalita Douhá Ves, les Číhalka u silnice č. 112
Nápis:
JAN HÁNA
*10.7.1885 +6.5.1945
Poznámka:

Na stejném místě se nachází ještě pomníky Vladimíra Crkala a Františka Vikrory. Pomník označuje místo zavraždění.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE6110-53361
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 09.05.2011
Umístění: Dobrá Voda, místní lokalita Douhá Ves, les Číhalka u silnice č. 112,
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝM
V REVOLUČNÍCH
DNECH 6.5.1945
JAN HÁNA 60 R.
FRANT. VIKTORA 51 R.
VLÁĎA CRKAL 24 R.
Poznámka:

Blízko pomníku se nacházejí ještě samostatné pomníky označující místa zavraždění uvedených osob.
Výňatek z kroniky obce Dobrá Voda - dne 6.5.1945:
V neděli dopoledne sešlo se v hostinci několik mužů k poradě a usneseno se svolat na odpoledne schůzi všeho občanstva a seznámit je se situací. Mezi dopoledním jednáním byly na silnici mezi Dobrou Vodou a Zajíčkovem poraženy přes silnici stromy, aby byla Němcům zatarasena cesta na Horní Cerekev a Dobrou Vodu na silnici v lese Čihálce. Odpolední shromáždění se usneslo na některých podrobnostech pro případ obrany a ochrany, ale ukázalo se, že je málo zbraní a záseky že dělat nelze. Přesto šlo několik mužů udělat záseky na silnici směrem k Houserovce. Posádka SSmanů přijela autem k překážkám v lese Čihálce a v domění, že to udělali z nejbližších stavení: Hána Jan č. 3 a Viktora Fr. č.4. Vytáhli Hánu do lesa a tam ho ubili. Viktoru a jeho nevlastního syna Vláďu Crkala poblíž Hány také ubili, že prý měli hlásit, kdo to udělal. Sebrali starostu obce Matějového a vrch.četn.stráže Rothbaura a uvěznili v Pelhřimově. (informace převzata z databáze CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-27168
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník vzniku republiky.

Autor: František Mrvka, 05.12.2018
Umístění: Dobrá Voda, náves
Nápis:
Na
památku
dosažení
ČESKÉ
SAMOSTATNOSTI
28.10.1918.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6110-41949
Pomník přidal: František Mrvka