Bolešov

Štúrova

Pamätná tabuľa Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.09.2014
Umístění: Bolešov, Štúrova, vľavo od vchodu do základnej školy
Nápis:
NA PAMIATKU PADLÝM HRDINOM
ZA NAŠU SLOBODU

ŠELINGA ALOJZ nar. 19.6.1893 † R. 1918
HABŠUDA JOZEF 29.9.1919 † R. 1944
HULVÁK JÁN 16.9.1914 † R. 1944
BEŇO ALOJZ 30.4.1921 † R. 1944
PETRINEC VOJTECH 1921 † R. 1945

ZOMRELI, ABY SME MY MOHLI ŽIŤ
PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV 25. VÝROČIA SNP
VENUJE MNV A ZPB BOLEŠOV R. 1969
Poznámka:

Alojz Šelinga bol popravený dňa 8.júla 1918 ako účastník vzbury v Kragujevci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°59'14.9'' E18°09'20.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás