Netolice

Mírové náměstí, Ryneček, nezařazeno

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Jaroslav Pulkrábek, 15.03.2015
Umístění: Netolice, na hřbitově
Nápis:
MY NEZAPOMENEME
SOVĚTŠTÍ HRDINOVÉ
1945
PADLI ZA NAŠI VLAST
VOJÍNI SSSR

ПЕТЕР ГЕОРГИЕВИЧ
АНДРЕЙЕВ
АЛЕХАНДЕР ДИМИТРИЕВИЧ
KOMODOB

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3109-10134
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Jan Řezanka

Autor: Jaroslav Pulkrábek, 13.06.2015
Umístění: Netolice, hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
JAN ŘEZANKA
z Hlásky,
sibiřský legionář,
zemřel v Praze 19./4. 1919
v stáří 29. let.
Spi sladce drahý bratře!
Poznámka:

*16.6.1890 Hláska. RU armáda: Inft.,LIR.Nr.6. Zajat: 28.7.1916 Blahorovka. Vstup do legie: Kazatín. Vstup do další legie: 28.2.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. Útvary: těžká dělostřelecká divize, 2.stř. pluk. Hodnost: vojín. Konec v legii: 19.4.1919, zemřel.
(VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'23.48'' E14°11'53.17'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Josef Rosenfelder

Autor: Petr Hroník, 15.02.2016
Umístění: Netolice, hřbitov
Nápis:
RODINA
BOROVKOVA
ROSENFELDEROVA

PAMÁTCE NAŠEHO OTCE JOSEFA ROSENFELDERA POPRAVENÉHO ZA HEYDRICHIÁDY 2. 7. 1942 V TÁBOŘE VE VĚKU 47 R.
Poznámka:

(k popravené osobě viz také: http://www.kohoutikriz.org/data/w_langa.php ; http://www.pametnaroda.cz/story/osvaldova-eva-1932-2990 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°3'23.48'' E14°11'53.17''
Pomník přidal: Petr Hroník
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pamětní deska podpisu dohody o demarkační linii v 2. světové válce

Autor: Ing. František Jedlička, 22.09.2014
Umístění: Netolice, Mírové náměstí, na budově Okresní záložny v Netolicích, nad bankomatem České spořitelny
Nápis:
V TOMTO DOMĚ BYLA
NA KONCI 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, 11. KVĚTNA 1945,
PODEPSÁNA DOHODA O DEMARKAČNÍ LINII
GENERÁLEM ARMÁDY USA W. S. PAULEM
A GENERÁLEM RUDÉ ARMÁDY A. TICHONOVEM

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3109-29945
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 22.09.2014
Umístění: Netolice, Ryneček, u kostela sv. Václava
Nápis:
(čelo)
TĚM,
KTEŘÍ ŽIVOTY SVÉ I ŠTĚSTÍ SVÝCH
RODIN ZA SVOBODU VLASTI OBĚTOVALI
1914 1918

(zadní strana)
JAR. POHOŘAL, KAREL POHOŘAL, ANTONÍN KULIŠ, KAREL KULIŠ, BEDŘICH PEŠL, VÁCLAV PEŠL, FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, JOSEF MOJŽÍŠ, JOSEF JIRAN, BOHUŠ JIRAN, VÁCLAV VIKTORA, JOSEF VIKTORA, MATĚJ VIKTORA, VÁCLAV NĚMEC, FRANT. NĚMEC, JAN VOHNŮT, VÁCLAV VOHNŮT, JOSEF BALOUŠEK, JAKUB BALOUŠEK, JAN POLANSKÝ, JOSEF POLANSKÝ, FRANT. ZÁHORKA, KAREL ZÁHORKA, BÁRTA MATĚJ
KOLAFA MATĚJ, BLUMA KAREL, BRADÁČ JULIUS, BÁRTA JOSEF, BUBÍNEK JAN, ČONDL TOMÁŠ, ČALOUN JAN, ČONDL JOSEF, FORKA JAN, FIALA VINCENC, HRBEK ANTONÍN, HANDŠUR JOSEF, JAKŠ BOHUMÍR, JŮDA JAN, KOŘÁNEK VÁCL., KŘÍŽEK RUDOLF, KŘENEK JAN, KOLAFA FRANT., KOVÁŘ FRANT., KOUDELKA JAN, KAŠPAR JAKUB, KUBÍČEK FRANT., KALISTA VÁCLAV, KNOPF JOSEF, ŠTEJMOCHER FRANT.
KOLÁŘ JOSEF, KOREŠ JAKUB, KUBIČKA VOJT., KASKA VOJTĚCH, LEŠETICKÝ ANT., LEŠETICKÝ FR., MICHÁLEK JOS. ST., MIKEŠ JOSEF, MACH MARTIN, MICHÁLEK JOS. ML., MOTTL JAN, (vybroušený text), MAZANEC STAN., MRÁZEK VÁCL., NOVOTNÝ JAN, NOVÁK VÁCLAV, PETERKA ANT., PECH FRANT., PRENĚK FRANT., PODLAHA VÁCL., PÁRTL JAROSL., PROKEŠ JAN, PĚNIČKA JOSEF
PLACHTA JAN, PUFFER JAKUB, PLENER VOJT., REINDL KAREL, RAUŠER FRANT., SÝKORA FRANT., SLAVÍČEK JOSEF, STANĚK VÁCLAV, ŠPIROCH BARTOL., SCHÖNFELDER MAT., ŠMAJCHL FRANT., ŠMÍD FRANTIŠEK, ŠPIROCH JAN, TESKA JAN, TUREK KAREL, TOUŠEK FRANT., TRČKA FRANT., TONCAR VÁCL., VANĚČEK VOJT., VÁVRA JAN, VAČKÁŘ JAN, TLAMSA KAREL, ZIMERHANZL F.
Poznámka:

(osobní data viz http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3109-10937
Pomník přidal: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 22.09.2014
Umístění: Netolice, Ryneček, u zdi kostela sv. Václava
Nápis:
Z RACHOTU BOUŘE –
SVOBODY NÁS ZDRAVÍ ZPĚV

HRDINŮM ODBOJE A
UMUČENÝM ZA OKUPACE
1939 – 1945

1939 – 1945
ROSENFELDER JOS.
*1895 POPRAVEN
2.7.1942 V TÁBOŘE.

ŠANDERA BOH.
*1910 + V DUBNU 1945
V KONC. TÁBOŘE
BERGEN – BELSEN.

PECH KAREL
*1922 +4.6.1943
V GROSSROSEN.

PŘÍHODA JOS.
*1912 +19.2.1942
V KÁZNICI
WALDHEIM.

LOUŽENSKÝ FR.
*1880 ZEMŘEL PO
ÚTRAPÁCH
Z BUCHENWALDU.

PEŠEK JOSEF
*1924 +16.1.1945
V MAGDEBURGU.

PPOR. ZDIM. TOUŠEK
*1915 +1944 u DUKLY

(židovská hvězda)
RODINY
FANTLOVA
KAUDEROVA
+ 1942 – 1943
V KONC. TÁBORECH
Poznámka:

Toušek Zdimír, podporučík, osobní číslo Z-10.500.342; T-973, R-0342, nar. 25.5.1915, Praha. Odveden 19.5.1940, Střední východ, 28.6.1943, Bělehrad a Velká Británie, četař aspirant čs. Příslušník 1. čs. armádní sbor v SSSR. Padl mezi 9. až 23.9.1944, Karpaty.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3109-10746
Pomník přidal: Ing. František Jedlička