Chodov

Dukelských hrdinů, Staroměstská

Pomník Obětem válek

Autor: Jan Suchan, 25.12.2014
Umístění: Chodov, Dukelských hrdinů, v městském parku
Nápis:
PAMÁTCE OBĚTÍ VÁLEK
1898 - 1998
MĚSTO CHODOV
Poznámka:

Poprvé byl tento pomník odhalen už v roce 1898 při příležitosti 50. výročí korunovace císaře Františka Josefa I. Na konci 20. století byl pomník k uctění památky obětí válek po nalezení původních fragmentů zrestaurován. Za pomoci dobových fotografií rekonstrukce zdárně proběhla a po sto letech, roku 1998 byl pomník v městském parku slavnostně znovu odhalen. (www.turistika.cz )
- 4. fotografie - historické umístění na dobové pohlednici
- 5. fotografie - foto z demolice pomníku v roce 1947

Chodovský pomník obětem válek 19. století (1848-1849; 1859; 1864; 1866; 1878) byl odhalen 25. září 1898 u příležitosti 50. výročí nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Byl umístěn v parku u evangelického kostela, který však vznikl až o tři roky později. Zřízení pomníku bylo zaplaceno městem Chodov, dále obcemi Mírová, Božičany, Chranišov, Podhoří, Vintířov a Vřesová a spolky „Vlastenecký válečný sbor arcivévody Otty" (PatriotischesKriegerkorpsErzherzog Otto) a „Vojenský spolek veteránů svobodného pána z Weberu" (Militär-Veteranen-VereinFreiherr von Weber). Město Chodov přispělo částkou 2000 zlatých, odpovídajícími sumami přispěly také zmíněné obce a spolky.
Pomník měl tvar strohého vysokého obelisku z leštěné žuly, jenž byl zakončený plastikou dvouhlavé rakouské orlice sedící na kouli. Uprostřed čelní strany obelisku byl umístěn kruhový portrét císaře s dnes neznámou dedikací věnovanou jemu a nápis:„ZurErinnerungandie in den Feldzugsjahren 1848, 1849, 1859, 1864, 1866 undwährend der Occupation in BosnienundHerzegowin 1878 gefallenenKameraden. StadtgemeindeChodau, OrtsgemeindenGranesau, Hunschgrün, Poschetzau, Münchhof, Wintersgrün, Doglasgrün.“ (Na paměť padlých kamarádů z polních tažení 1848, 1849, 1859, 1864, 1866 a během okupace Bosny a Hercegoviny 1878. Městský úřad Chodov, Obecní úřady Chranišov, Podhoří, Božičany, Mírová, Vintířov, Vřesová).
Na zadní straně pak byla vytesána jména padlých ve válkách:
Josef Lorenz, Doglasgrün (Vřesová), padl v Itálii 1848
Wenzel Sättler, Doglasgrün (Vřesová), padl u Hradce Králové 1866
Josef Schürer, Doglasgrün (Vřesová), padl u Hradce Králové 1866
Wenzel Schneider, Doglasgrün (Vřesová), padl u Hradce Králové 1866
Anton Schindler, Chodov, padl u Hradce Králové 1866
Celý pomník byl obehnán kamennými sloupky s řetězem.
V roce 1924 došlo k sejmutí plastiky orlice a portrétu císaře.
V průběhu 2. světové války byly řetězy odebrány a na sloupky umisťovány desky se jmény padlých (foto z archivu).
Zřejmě hned po konci války v roce 1945 byl celý pomník zničen, respektive snesen obelisk a na prázdný sokl byla později umístěna busta V. I. Lenina.
Stržený pomník byl zakopán na zahradě evangelického kostela, kde byl v roce 1997 náhodou objeven jeho vrcholový jehlan. Další kusy byly vyzdviženy 10. března 1998 a následně došlo k iniciativě obnovy celého monumentu. Z původního pomníku byly využity tři části, další byly zhotoveny nově. Pomník byl i výrazně zmenšen, je bez orlice a s novým nápisem v kruhové nice, konkrétně:„Památce obětem válek 1898–1998 město Chodov.“
Seznam padlých v 1. a 2. světové válce viz: http://www.denkmalprojekt.org/2019/chodau-chronik-soldaten_okres-sokolov_wk2_cz.html


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4107-10098
Souřadnice: N50°14'17.95'' E12°44'51.64''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: PhDr. Vladimír Bružeňák

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Miloš Bělohlávek, archiv
Umístění: Chodov, Dukelských hrdinů 260, před budovou školy
Nápis:
z fotografie nečitelný
Poznámka:

Po zrušení pomníku císaře Josefa II. u budovy chlapecké školy, byl na tomto místě byl zřízen kamenný monolit jako pomník
vojákům padlým ve velké válce. V roce 1945 z něj čeští
vojáci odstranili německé nápisy i ozdoby a udělali z
něj pomník obětem druhé světové války.
Dnes je na škole pouze deska jako dík americké armádě.
http://www.vets.cz/vpm/20027-pametni-deska-osvobozeni-obce/#20027-pametni-deska-osvobozeni-obce


Souřadnice: N50°14'22.52'' E12°44'50.51''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska osvobození obce

Autor: Zdeněk Gartner, 21.08.2014
Umístění: Chodov, Dukelských hrdinů, na základní škole u kruhového objezdu
Nápis:
PAMĚTNÍ DESKA
K 55. VÝROČÍ
OSVOBOZENÍ MĚSTA CHODOVA
AMERICKOU ARMÁDOU
ARMÁDA SPOJENÝCH STÁTŮ VSTOUPILA DO MĚSTA
DNE 7.KVĚTNA 1945
PŘED TOUTO BUDOVOU BYL V ČERVNU 1945
ODHALEN PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ MĚSTA
PŮVODNĚ POMNÍK OBĚTEM VÁLEK
MĚSTO CHODOV 7.KVĚTEN 2000

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-42455
Pomník přidal: Zdeněk Gartner

Pamětní deska Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Miloš Bělohlávek, archiv
Umístění: Chodov, Dukelských hrdinů, v evangelickém kostele
Nápis:
Den Heldentod im Weltkriege 1914/1918 starben.
-Chodau-
Ernst Ritter von Stein
Anton Friesch
Richard Gottfried
Oskar Lenhart
Hans Edmund Braun
-Granesau-
Max Weigand
Richard Grillmeier
Franz Müller
-Hunschgrün-
Ernst Fischer
Paul Liebman
-Münchhof-
Josef Hanel
-Poschetzau-
Johann Wild
-Stelzengrün-
Rudolf Heinzl
Poznámka:

- pamětní deska padlým vojáků evangelického vyznání v evangelickém kostele, po 2. světové válce odstraněna
- německé názvy:
Granesau - Chranišov
Hunschgrün - Podhoří
Poschetzau - Božíčany
Münchhof - Mnichov, od 1965 Mírová
Stelzengrün - Stará Chodovská


Souřadnice: N50°14'19.72'' E12°44'51.15''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Antonín Klement

Autor: Zdeněk Gartner, 03.05.2018
Umístění: Chodov, Dukelských hrdinů, městský park
Nápis:
PAMÁTCE
ČESTNÉHO OBČANA MĚSTA CHODOVA
kpt. i. m. Antonína KLEMENTA
*30.12.1915 +4.6.1986
příslušníka 1. dělostřeleckého pluku
čs. jednotek na západní frontě
věnuje MĚSTO CHODOV
7.5.2003

Pomník přidal: Zdeněk Gartner

Pomník Obětem 1. světové války - místo je zrušené

Autor: Miloš Bělohlávek, archiv
Umístění: Chodov, Staroměstská, v kostele Sv. Vavřince
Nápis:
Euch zur Ehr
1914 - 1918
Poznámka:

Tento provizorní válečný pomník chodovským obětem první světové války vytvořil v kostele svatého Vavřince chodovský sochař Alois Zuber (1889–1941). Jména a fotografie padlých a nezvěstných na velké desce střežily dva reliéfy vojáků, odlitých z jedné formy.


Souřadnice: N50°14'25.58'' E12°44'56.05''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Ewald Köhler

Autor: Jan Suchan, 28.12.2014
Umístění: Chodov, Staroměstská, na místním hřbitově
Nápis:
Ewald
KÖHLER
*23.9.1922 +27.10.1942
Wohl bist Du von uns geschieden
Aber Du bleibst uns unvergesssen.
Poznámka:

dle vzpomínek pamětníků bývala na hrobě fotografie vojáka v uniformě Wehrmacht


Souřadnice: N50°14'28.54'' E12°45'03.38''
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vasil Rusín

Autor: Jan Suchan, 23.09.2016
Umístění: Chodov, Staroměstská, hřbitov
Nápis:
RUSÍN VASIL
*9.6.1918 - +5.3.1989
VZPOMÍNÁME
Poznámka:

Hodnost: vojín
Příjmení: Rusín
Jméno: Vasil, Ivan
Kmenové číslo: 3.335/M
Národnost: ukrajinská
Datum narození: 9.6.1918
Místo narození: Kločky, okres Mukačevo
Datum a místo odvodu: 05.07.1943, Buzuluk
Číslo protokolu: 3.617
Zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase


Souřadnice: N50°14'28.54'' E12°45'3.38'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Jan Suchan
Příprava dat: Milan Lašťovka

Hrob Václav Suchan

Autor: Jan Suchan, 08.10.2016
Umístění: Chodov, Staroměstská, hřbitov
Nápis:
Manželé Suchanovi
Václav
*21.8.1915 +27.8.1981
Poznámka:

Václav Suchan odešel ve 30. letech bojovat do Španělska, do Čs. republiky se vrátil v roce 1945 v hodnosti desátníka Americké armády.
Zdroj: Jan Suchan


Souřadnice: N50°14'28.54'' E12°45'3.38'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Obětí 2. světové války

Autor: PhDr. Vladimír Bružeňák, 31.08.2022
Umístění: Chodov, Staroměstská, hřbitov
Nápis:
MĚSTO CHODOV
2001

NEZAPOMEŇME!
VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE
ZAHYNULO 55 MILIÓNŮ LIDÍ
V CHODOVĚ ZEMŘELI
A JSOU ZDE POCHOVÁNI:

CHOQUARTE PÜRRE JAN - FRANCOUZ
*4.6.1915 +18.10.1941
АНАТОЛИЙ КАЗАЙ - RUS
*14.6.1919 +17.4.1943
КОНСТАНТИН МЕЛъНИК - RUS
*18.5.1905 +28.6.1943
ЕВГЕНИЙ ЛЕЩЕНКО - RUS
*15.2.1902 +5.10.1943
ВАСИЛИЙ ГРЕБИНЮК -RUS
*9.2.1922 +28.10.1944
НИКОЛАЙ МЕЛИКОВ - RUS
+7.4.1945
NEZNÁMÝ RUSKÝ ZAJATEC
+12.5.1945
ЕФИМ ОРЛОВ - RUS
+13.5.1945
NEZNÁMÝ VÁLEČNÝ ZAJATEC
+18.5.1945

Čest jejich památce

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE4107-10097
Pomník přidal: PhDr. Vladimír Bružeňák
Příprava dat: Marek Lanzendorf