Rovensko

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 26.07.2014
Umístění: Rovensko, u hlavní komunikace, naproti obchodu, nedaleko OÚ
Nápis:
(pomník nalevo):
Věnováno
legionářům a padlým vojákům
ve válce 1914 - 1920.

(pomník napravo):
VĚNOVÁNO OBĚTEM
I. SVĚTOVÁ VÁLKA
JOSEF BEZDĚK
ANTONÍN DAVID
FRANTIŠEK DAJČAR
ALOIS HAJTMAR
JAN HÉDA
FRANTIŠEK HORKÝ
JOSEF JÁŇĚ
ALOIS JANŮ
JOSEF KRMELA
ANTONÍN KRŇÁVEK
ADOLF KUNČAR
FRANTIŠEK KUNERT
ALOIS LÉHAR
PETR LÉHAR
KAREL MATĚJÍČEK
FRANTIŠEK NVOTNÝ
JOSEF PAVLÍK
FRANTIŠEK SHÖN
BOHUMIL VEPŘEK
PETR VEPŘEK
PETR VÁGNER

II. SVĚTOVÁ VÁLKA
ADOLF BEZDĚK
ALŽBĚTA BEZDĚKOVÁ
VRATISLAV HAMPL
PETR KUNERT
RUDOLF KUNERT
JINDŘICH VÁGNER
DRAHOMÍR VÉNOS
NÁM PŘEDALI ODKAZ STŘEŽIT TEN MÍR.
Poznámka:

Z obce Rovensko pocházejí 2 osoby jménem Adlof Kunčar, oba zahynuli během 1. světové války:
Hejtman Adolf Kunčar, důstojník rakousko-uherské armády, který vystudoval brněnskou vyšší reálku společně v jedné třídě například s mladým Emilem Thonetem, Adolfem Loosem.
Svoji vojenskou kariéru zahájil v Olomouci, poté v Jindřichově Hradci, Plzni, Praze až do nástupu ve vídeňském vojenském kartografickém ústavu, kde byl vedoucím druhého oddělení třetího odboru a stal se maperem. Tato profese jej do stala do řady míst říše, například Boky Kotorské, jižního Tyrolska, na Balkán v letech 1911-13.
Zahynul dne 24. 5. 1915 u obce Hruszowicze v dnešním Polsku (nedaleko města Jaroslaw - Halič).

Vojín Adolf Kunčar, narozen 1887. Tento Adolf Kunčar, byl příbuzným hejtmana Kunčara.
Padl u Jeziercan v Buczaczi v Haliči.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7113-07215
Pomník přidal: Lenka Šimčíková
Doplnění informací: PhDr. Karel Žurek

Pamětní kříž Obětem 1. světové války

Autor: Pavlína Koncošová, 25.08.2017
Umístění: Rovensko, před Orlovnou
Nápis:
JDI POUTNÍČE ZVĚSTUJ
DOMOVINĚ ŽE MY V CIZINĚ
MRTVÍ LEŽÍME.
TENTO KŘÍŽ VĚNOVALA KATOLICKÁ OMLADINA
ROVENSKÁ NA PAMÁTKU MÍSTNÍCH PADLÝCH VOJÍNŮ.
Poznámka:

Kříž postavený katolickou omladinou jako památník padlým v 1. světové válce.
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7113-36523
Pomník přidal: Pavlína Koncošová

Hrob Jindřich Vágner

Autor: Marek Skýpala, 24.12.2015
Umístění: Rovensko, obecní hřbitov
Nápis:
JINDŘICH
+ 8.5.1945
Poznámka:

Jeho jméno je vytesáno na pomníku padlých v obci.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°54'21.28'' E16°52'59.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Konstantin Pavlů

Autor: Marek Skýpala, 24.12.2015
Umístění: Rovensko, obecní hřbitov
Nápis:
KONSTANTIN
* 24.12.1888 + 6.3.1972
Poznámka:

Vojín Konstantin Pavlů byl zajat jako voják 5. zeměbraneckého pěšího pluku dne 8.6.1916 u Otýnie. Dostal se do ruského zajetí a dne 21.9.1917 se po přihlášce do čs. vojska stal vojínem 1. jízdního pluku (ruských legií). Demobilizován byl v Československu dne 9.11.1920 v hodnosti desátníka.
Zdroj: Databáze VÚA


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°54'20.55'' E16°52'59.09''
Pomník přidal: Marek Skýpala