Tvrdonice

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Petr Tichý, 14.10.2006
Umístění: Tvrdonice, Nová, v parčíku před kostelem, na křižovatce ulic Nová, Slovácká a Týnecká
Nápis:
ČESTNÁ A VDĚČNÁ PAMĚŤ
PADLÝM A UMUČENÝM
OBČANŮM
V 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
KTEŘÍ SE NEDOČKALI
OSVOBOZENÍ.
1945.

ÚLEHLA FRANTIŠEK 1911 - 1940
KOŠŤAL CYRIL 1918 - 1942
KRŮPA FRANTIŠEK 1923 -1942
RAMPAČEK JAKUB 1915 - 1942
HASIL JAN 192 - 1945
MRÁKAVA JAN 1909 - 1945
POLÁČEK JOSEF 1891 - 1945
MRÁZ JOSEF 1914 - 1945
POLÁČEK FRANTIŠEK 1904 - 1945
GAJDUŠKOVÁ JARMILA 1928 - 1945
POLÁČEK VOJTĚCH 1906 - 1945
TUREČKOVÁ JITKA 1942 - 1945
STIBŮREK RUDOLF 1891 - 1945
MRÁZOVÁ TEREZIE 1888 - 1945
KRUŽÍK FRANTIŠEK 1907 - 1945
ÚLEHLA JAN 1919 - 1945
LOKAJ JAN 1899 - 1945
HASIL ONDŘEJ 1907 - 1945
KORBEL FRANTIŠEK 1914 - 1945
LÁNÍČEK MIKULÁŠ 1878 - 1945
PŘEDINSKÝ JAN 1895 - 1945
HNÁTEK FRANTIŠEK 1887 - 1945
HRUBÝ JAKUB 1868 - 1945
TUREČEK FRANTIŠEK 1876 - 1945
Poznámka:

Doplňující informace k osudu některých obětí:

Občané Tvrdonice perzekuování z politických důvodů v letech 1939-45:
1.Tureček František, čp. 443. Pět roků pro ilegální činnost v KSČ 1940-1945. Prošel věznicemi, nakonec v káznici Lichtenau.
2. Urbánek Rafael, učitel - Tvrdonice, čp. 2. Tři roky a 1 měsíc od r. 1940-1944 pro ilegální činnost v Obraně národa. Prošel věznicemi v Brně, Wohlau, Breslau, káznicí Norimberk, Mnichov, Salzburg, Vídeň a Brno-Orlí.
3. P. Antonín Blažek, theolog, vězněn pro ilegální činnost v Terezíně od r. 1943 do převratu. Byl též na Pankráci v Praze.
4. Gožďál Cyril, čp. 232. Uvězněn na nucené práci v Osvětimi. Zemřel ve vězení. Zanechal ženu a dítě.
5. Úlehla František, čp. 270. Na práci v Berlíně. Zatčen a umučen ve vězení. Zanechal vdovu a dvě děti. Jeho bratr Úlehla Jan, svobodný, zabit při bombardování Lince.
6. Straka František st., 2 měs. v r. 1945 v Milošově u Plzně za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva. Vrátil se po převratu.
7. Poláček František, ženatý, za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva, zatčen 9. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
8. Poláček Vojtěch, svobodný, za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva, zatčen 9. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
9. Stiburek Rudolf, ženatý, za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva, zatčen 9. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
10. Hasil Jan, svobodný, čp. 461, u fy Baťa Zlín, zatčen 8. 2. 1945, nevrátil se z Mauthausenu.
11. Tureček Jan, malíř, čp. 460, stíhán gestapem pro činnost v ileg. KSČ. Ukrýval se do konce války doma, na práci u Brna a jinde. Celkem 5 roků.
12. Straka František ml. Ukrýval se od 9. 2. 1945 před zatčením. Stíhán pro činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva.
13. Semerek Bruno, úředník na poště ve Tvrdonicích, ukrýval se od 9. 2. 1945. Stíhán za činnost pro paradesantní výsadek Clay-Eva.

Skupina pomocníků paradesantního výsadku Clay-Eva čítala více osob, které zůstaly uchráněny perzekuce. Rodiny zatčených stíhány byly prohlídkami bytu, konfiskacemi majetku, výslechy na gestapu.

Zásah proti výsadku Clay-Eva v Tvrdonicích:
V únoru 1945 obklíčilo gestapo z Lanžhota dům p. Stibůrka Rudolfa a kolem páté hodiny ráno přepadlo obyvatele. Skrývalo se tam několik členů parašutistické skupiny Clay-Eva. Veliteli kpt. Bartošovi (skutečná hodnost Antonína Bartoše k 9. 2. 1945 byla četař aspirant) podařilo se uprchnout po přestřelce. Dva Němci byli raněni. Pan Šibůrek, Poláček Vojtěch, Poláček František byli zatčeni a nikdy už se nevrátili. Dříve zatčený Hasil Jan zemřel též. Později byl zatčen i Straka František st. a vězněn do konce války v Milošově.

Osvobození Tvrdonic, civilní a vojenské ztráty:
7. dubna 1945 přiletěla od Kopčan bombardovací letadla. V místnosti záložny v holírně p. Hromádky sedělo asi 15 mužů. Vtom na dům záložny spadla asi 80 cm dlouhá bomba která nevybuchla, proletěla šikmo domem do kouta holírny a přerazila zde sedícímu Janu Strmiskovi, dělníkovi z Tvrdonic nohy. Těžce poraněný Jan vykrvácel, neboť nebylo lékařské pomoci. Po ukončení bojů byla bomba vyvezena za humna.
Další bomba zasáhla stodolu p. Ondřeje Hasila, rolníka z Tvrdonic čp. 103. Hospodář byl zraněn do nohy a svému zranění podlehl.
11. dubna zastřelili občané Tvrdonic dva Německé vojáky, německý generál, velitel obce nařídil stanné právo a nechal obec vyklidit. Turečka Františka zabil Německý voják ručním granátem.

Za bojů padlo v obci 49 sovětských vojáků. Celkem pak pohřbeno 58 rudoarmějců a postaven jim pomník. Němci své mrtvé odváželi. Přesto nalezeno v obci 80 padlých Němců. 21 místních občanů našlo smrt za bojů o osvobození obce, z toho jedno dítě.

(zdroj kniha Druhá světová válka v kronikách regionu Podluží)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6204-14109
Souřadnice: N48°45'42.12'' E16°59'30''
Pomník přidal: Petr Tichý
Doplnění informací: Jaroslav Kotlaba