Studené

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vojtěch Stráník, 30.07.2014
Umístění: Studené, zhruba uprostřed obce, před budovou firmy SONIX
Nápis:
PRAVDA VÍTĚZÍ
NAŠIM HRDINŮM
HROBŮM V DÁLI

1914 - 1918
Z BOŘITOVA
JOS. BARNET
FRANT. CHMELÍČEK
FRANT. MAJVALD
KAR. MATYÁŠ
KAR. SUCHOMEL
ANT. ŠIMEK

1914 - 1918
JOS. BÁRNET
JOS. DUŠEK
FRANT. FRIML
FRANT. BEDNÁŘ
LUD HEISLER
ANT. NETUŠIL

FRANT. NETUŠIL
JOS. BEDNÁŘ
JOS. MOTYČKA
AUG. MALEČEK
RUD. KOSEK
FRANT. HEJNA

1938 - 1945
LADISLAV NETUŠIL
FRANTIŠEK DOLEŽAL
JAROSLAV KOSEK
IVAN FALTUS

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5315-06599
Pomník přidal: Vojtěch Stráník