Vysoká u Příbramě

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Milichovský, 13.08.2014
Umístění: Vysoká u Příbramě, na návsi, u čp. 4
Nápis:
1914 - 1918
OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY VDĚČNÍ OBČANÉ

BOLINA JOSEF
DRAŽAN FRANT.
DUŠEK VÁCLAV
FENCL FRANT.
HÁJEK FRANT.
HÁJEK FRANT.
HUML JOSEF
JONÁK JOSEF
KOPECKÝ JAN
KOPECKÝ VÁCLAV
KULOVANÝ FRANT.
REŽ FRANT.
SHRBENÝ FRANT.
ŠTEKR JOSEF
ŠTEKR VÁCLAV
VACHALEC FRANT
VOŠMIK JOSEF

V BOJI O DUKLU PADL
22.9.1944
GEN. JOSEF KHOLL
HRDINA ČSSR.
1973 MNV VYSOKÁ

HNALI VÁS PRYČ A V CIZINU
NA MÍSTA SVĚTOVÝCH BOJŮ
V OTCOVSKÝCH CHATÁCH
JEST ZÁRMUTEK, ŽE
NEPŘIŠLI JSTE VÍCE DOMŮ.
V PAMĚTI NAŠÍ VŠAK
ZŮSTANE OBĚŤ JEŽ NEBYLA
MARNÁ, KREV VAŠE DALA
NÁM SVOBODU Z
??
Poznámka:

poslední řádek nečitelný
převzato z: http://www.drobnepamatky.cz/


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02244
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pamětní deska Josef Kholl

Autor: Pavel Čech, 12.07.2014
Umístění: Vysoká u Příbramě, cca 700 m západně obce, v lese, směrem k Rusalčinu jezírku
Nápis:
ZDE ŽIL
PODPLUKOVNÍK
JOSEF KHOLL
VELITEL I. PRAPORU
1. ČSL. BRIGÁDY V SSSR
PADL V BOJÍCH
O DUKLU
22.IX.1944
Poznámka:

Kholl Josef, štábní kapitán, generálmajor in memoriam, nar. 22.7.1914, Plavsko, okres Jindřichův Hradec, kmenové číslo 108/D;osobní číslo ve Velké Británii R-0041, příslušník 1. čs. samostatná brigáda v SSSR, 1. pěší prapor. Odveden 7.7.1940, Střední Východ. Padl 22.9.1944, Karpaty.
(zdroj databáze VÚA Praha)
Podrobně viz také http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kholl


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2120-02333
Pomník přidal: Pavel Čech
Příprava dat: Ing. František Jedlička