Velké Pavlovice

náměstí 9. května

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Petr Válek, 13.04.2009
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května
Nápis:
V I. světové válce
PADLI:
BÁLKA J., BARTONĚK J., BAŘINA V., BLAŽEK F., HODES P., HICL P., HICL J., HRABAL P., JEŘÁBEK A., KOMOSNÝ J.,
KOMOSNÝ S., KRČMÁŘ T., KRČMÁŘ J., LACINA ANT., LACINA ALB., MALÍŠEK C., MALÍŠEK F., NEŠPOR F., PAVLÍČEK M.,
POPELKA K., POPOVSKÝ F., PRÁT P., PROCHÁZKA A., PROCHÁZKA F., PROCHÁZKA J.ST., PROCHÁZKA J.ML., PLÁTENÍK J.,
PROKEŠ F., SEĎA P., SEVERA J., SIRNÝ F., SVOZIL V., TESAŘÍK M., VEVERKA F.,
ZEMŘELI:
BENDA J., DOSTOUPIL J., FRANC S., GOLD S., HLÁVKA J., HLÁVKA M., HICL J., KOSTRHŮN J., KOSTRHŮN B., KOSTRHŮN B.ML.,
KALŮS V., KURDÍK F., KUNICKÝ J., KUČERKA J., LANDAUF R., OTÝPKA V., PROCINGER C., PROKEŠ J., SVOZIL C.,
ŠŤAVÍK F., ŠVÁSTA J., ŠVÁSTA T., ŠVÁSTA F., KRČMÁŘ J., KUNICKÝ S.,
NEZVĚSTNÍ:
BAŘINA A., BĚŽEK J., BUCHTA S., HARAŠTA J., HERCOG J., HRABAL M., HORÁČEK T., KOSTRHŮN M., KREJČIŘÍK V.,
NĚMEČEK A., OTŘEL J., PEKÁČ J., POSPÍŠIL J., POHANKA V., PLHAL F., PROCHÁZKA P., SUSKÝ A., SEĎA S., STANĚK J.,
ŠEBESTA J., ŠVÁSTA P., ŠTEFKA A., VÁLEK F.,

VE 2.SVĚTOVÉ VÁLCE
BENDA J., GRŮZA J., KOVAŘÍK A.ST., KURDÍK F., ING.LEDERER J., MICHÁLEK J., MINAŘÍK T., PEŠKA M., PILÁT J., SEĎA A.,
SEĎOVÁ L., SEVERIN K., STRACHOŇ P., PLÁTENÍK S., PROCHÁZKA F., VEVERKA L., ŽÁK A.,
RODINA WALDEKOVA.

DVOŘÁČEK JINDŘ.
HORÁČEK ŠTĚPÁN
HORÁČEK JAN
HORÁK MARTIN
FRANZ MATĚJ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6207-18008
Souřadnice: N48°54'16.78'' E16°48'52.56''
Pomník přidal: Petr Válek

Hrob Josef Pavelka

Autor: Brigita Petrášová, 16.11.2019
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května, hřbitov
Nápis:
RODINA
PAVELKOVA

JOSEF
plk. 311. BOMB. PERUTĚ RAF
*23.9.1913 +13.3.1997
Poznámka:

Pilot Josef Pavelka absolvoval VLU v Prostějove v roce 1933, pak létal u LP2 v Olomouci a později u LP5 v Brně. Po okupaci Československa odešel do Polska a dále do Francie. Zde musel vstoupit do Cizinecké legie a po vypuknutí války byl přeložen k letectvu, do bojů zde nasazen nebyl. Po porážce Francie odplul do Velké Británie. Od roku 1940 byl sgt. Josef Pavelka pilotem u 311. bombardovací perutě RAF, v roce 1940 byl zraněn při havárii bombardéru Wellington, v roce 1944 se jako kapitán Liberatoru podílel na zničení německé ponorky u Norska. Po válce se vrátil do Československa.

Více o něm v publikaci Na křídlech 311. bombardovací perutě RAF (ke stažení na stránkách města Velké Pavlovice, v rubrice Významné osobnosti), a v knize Noci nad Německem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Štěpán Černý

Autor: Petr Kudláček, 07.05.2016
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května, hřbitov
Nápis:
Tvým domovem byla nedozírná výše,
do bílých oblak razil Jsi cestu
o závod s větrem pouštěl ses v let.
Motoru písní z oblačné říše
pozdrav Jsi nesl rodnému městu-
však smrt ti dala odpověď.

Zde v pánu odpočívá polní pilot letec
Štěpán Černý
des.asp.
který tragicky zahynul ve věku 22.l.
dne 3. srpna 1931 ve službách vlasti
Poznámka:

Pozorovatel des. asp. Štěpán Černý a pilot svob. Pospíšil zahynuli 3.8.1931 při letecké nehodě u Velkých Pavlovic.

V novinách Pozor vyšel dne 4.8.1931 o nehodě tento článek:
Dva vojenští letci z Olomouce zaplatili životem nedovolenou úchylku z trati.
Při cvičném letu zřítil se v pondělí dopoledne letoun 2. leteckého pluku v Olomouci A-11.77 u Velkých Pavlovic na Hustopečsku. Letadlo řítilo se k zemi velkou rychlostí a po pádu se ihned rozbilo. Trosky se vzňaly a z hořícího letadla byly vytaženy zuhelnatělé mrtvoly členů posádky letounu: pilota svobodníka Pospíšila a pozorovatele desátníka aspiranta Štěpána Černého. Na místo katastrofy odjela ihned komise 2. leteckého pluku v Olomouci, aby zjistila příčinu neštěstí.
Letadlo zřítilo se v kraji, v němž se cvičení nekonalo. Desátník Černý pochází však z Velkých Pavlovic a patrně se chtěl ukázati svým spoluobčanům na letadle. Pilot Pospíšil odbočil z předepsané dráhy a tragika neštěstí vyvrcholila v tom, že letadlo se zřítilo právě u rodné a domovské obce Černého. Úchylku od předpisů zaplatili oba vojíni životem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček

Hrob Jiří Dvořáček

Autor: Brigita Petrášová, 16.11.2019
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května, hřbitov, hrob č. 321
Nápis:
JIŘÍ
DVOŘÁČEK
1895-1945

PŘESTALO TLOUCI TO DOBRÉ SRDCE,
KTERÉ BYLO TOLIK MILOVÁNO.
Poznámka:

Ruský legionář. Hodnost v c.k. armádě vojín, v legiích rotmistr.
Narozen 23.11.1895 ve Velkých Pavlovicích. U c.k. armády u 99. p. pl., zajetí 14. 9. 1915 Rovno, přihlášení do legií 2.1.1917 záv. Union Makievka Don, zařazení do jiné (další) legie 26.6.1917, první útvar 3. stř. pl., poslední 5. nemocnice. Konec v legiích 15.11.1920, vrátil se do vlasti.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'15.15'' E16°48'55.03'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Tomáš Halm

Autor: Brigita Petrášová, 16.11.2019
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května, hřbitov, hrob č. 214
Nápis:
RODINA
HALMOVA

TOMÁŠ
*9.2.1892 +29.10.1969

ODPOČINUTÍ LEHKÉ DEJ JIM O PANE
Poznámka:

Ruský legionář, vojín.
Zařazení v c.k. armádě 99. p.pl., upadl do zajetí 17.11.1914 Závěrčí, přihlášení do legií 1.7.1917 Borispol, zařazen k 5. stř. pl. Konec v legiích 15.6.1920, vrátil se do vlasti.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'15.15'' E16°48'55.03'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob František Kalužík

Autor: Brigita Petrášová, 16.11.2019
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května, hřbitov, hrob č. 81
Nápis:
RODINA KALUŽÍKOVA
FRANTIŠEK
*1896 +1972

VZPOMÍNÁME.
Poznámka:

Italský dobrovolec, vojín.
U c.k. armády u 99. p. pl. Zařazení do legií 20.11.1918, pekárna 7. div., konec v legiích 25.12.1918. Vrátil se do vlasti.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové" Velkopavlovicko, Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'15.15'' E16°48'55.03'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová

Hrob Matěj Prát

Autor: Brigita Petrášová, 16.11.2019
Umístění: Velké Pavlovice, náměstí 9. května, hřbitov, hrob č. 367
Nápis:
RODINA PRÁTOVA
MATĚJ *21.2.1886 +21.1.1959

NERMUŤTE SE, ŽE JIŽ NEJSEM MEZI VÁMI,
VŽDYŤ SE SHLEDÁME ZASE NAD HVĚZDAMI.
Poznámka:

Ruský legionář, vojín.
U c.k. armády zařazen u 99. p. pl., zajetí 1.11.1914 Jaroslav, přihlášen do legií v Omsku, zařazení 3.8.1918, dále u 3. stř. pl. Konec v legiích 10.8.1920, demobilizován.
(zdroj: VUA)
Více o jeho životě v knize (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové", Spolek vojenské historie Valtice 2019.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°54'15.15'' E16°48'55.03'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Brigita Petrášová