Janov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.06.2014
Umístění: Janov, náves, před OÚ
Nápis:
PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ
OBĚTI VÁLKY V LÉTECH
1914 - 1918
BEDŘICH RIEGER 1919
ČETAŘ FRANC. LEGIÍ
FRANT. POLIVKA 1914
FRANT. VOHÁNKA 1914
ŠTĚPÁN HAJNÝ 1915
EMIL ŠTYS 1917
ANTONÍN MEJTIL 1918
JOSEF MIKŠ 1918

OBĚTI ZA OSVOBOZENÍ
V LETECH 1939 - 1945:
ARNOŠT MIKŠ 1942
PORUČÍK PARAŠUTISTA
FRANT. MIKŠ 1942
ANTONÍN MIKŠ 1942
Poznámka:

Rieger Bedřich, četař, nar. 6.2.1894, Janov okr. Rakovník, v RU armádě sloužil u 7. zeměbraneckého pěšího pluku jako vojín. Zajat 7.10.1915, Luck. Do ČS legií se přihlásil v Darnici, zařazen 23.7.1917 jako vojín 1. záložního pluku ČS legií v Rusku, 7.3.1918 jako vojín 21. střeleckého pluku ČS legií ve Francii. Službu v legiích ukončil 23.1.1919, padl v bojích s Poláky, identifikační číslo chybí.
Mikš Arnošt, rotmistr, osobní číslo Z; F-1874, nar. 27.7.1913, Svojetín-Janov, okres Rakovník, příslušník MNO-VB, Zvláštní skupina, výsadek Zinc. Odveden 13.10.1940, Francie, Marseille. Padl 30.4.1942 v přestřelce s protektorátním četnictvem, Čechy, dvůr Požáry u Křivoklátu.
(zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02429
Souřadnice: N50°12'38.26'' E13°38'18.64''
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.06.2014
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
C.Č.S.

DOBRÝ BOŽE BOJOVALI,
VÍRU ZACHOVALI,
PROTO ČEKÁ JE
KORUNA SPRAVEDLNOSTI.

17.10.1921.
Poznámka:

autorem památníku Vachtl Václav z Přílep


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'46.08'' E13°38'38.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pamětní deska bratři Arnošt, Antonín a František Mikšové

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 24.07.2014
Umístění: Janov, dům čp. 21, rodný dům bratrů Mikšů, do 50m od budovy OÚ
Nápis:
HRDINŮM II. NÁRODNÍHO ODBOJE, VZORŮM STATEČNOSTI, OBĚTEM KRUTOSTI.
NPOR. PARAŠUTISTA ARNOŠT MIKŠ *27.7.1912. PADL V BOJI 30.4.1942.
FRANTIŠEK MIKŠ, ČETN. STRÁŽM. *12.3.1915.
ANTONÍN MIKŠ, ÚŘEDNÍK *10.9.1918.
ZASTŘELENI 31.5.1942.
Poznámka:

na hřbitově obce Janov, na urnovém hrobu, se nachází fota bratrů, umístěná mezi foty rodičů a příbuzné, kdy druhý zleva, z celkového počtu 6 fotek, je Antonín Mikš - úředník, třetí František Mikš - četnický strážmistr, čtvrtý Arnošt Mikš - parašutista (dedukce dle pamětní desky)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2121-02458
Souřadnice: N50°12'37.02'' E13°38'21.09''
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob voják Vávra

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.06.2014
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
RODINA
VÁVROVA
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'46.08'' E13°38'38.04''
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Adolf Rais

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 12.09.2016
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
ADOLF RAIS
† VE VĚKU 64 r.
Poznámka:

Rais Adolf, *9.4.1893, Mutějovice, okr. Rakovník, první hodnost v legiích vojín, poslední hodnost v legiích svobodník, hodnost R-U armády vojín, místo přihlášení do legie Bobrujsk, Minská gub., datum zařazení do legie 20.8.1917, zkratky armád, u kterých sloužil LR, poslední útvar R-U armády 88. p. pl., první a poslední útvar v legiích 1. stř. pl., zajetí 26.11.1914, Krakov, kód XV, prameny osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Urna Pavel Bařtipán

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 12.09.2016
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
RODINA
PRASKOVA

PAVEL BAŘTIPÁN
*29.6.1882 †5.5.1965
Poznámka:

Bařtipán Pavel, *29.7(?).1882, Karlín, okr. Praha, první hodnost v legiích vojín, poslední hodnost v legiích četař, hodnost R-U armády vojín, místo přihlášení do legie Borispol, datum zařazení do legie 30.10.1917, konec v legiích 11.11.1920, zkratky armád, u kterých sloužil LR, první a poslední útvar R-U armády 6. zem. p. pl., první útvar v legiích 5. stř. pl., poslední útvar v legiích 4. stř. pl., zajetí 7.3.1915, Karpaty, kód DM, prameny osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf Bedřich Rieger

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.06.2014
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
V upomínku na syna
BEDŘICHA FRANC. LEG.
padl 20/1 1919 v Orlové na Těšínsku
stár 25 roků.
Poznámka:

viz pomník Obětem 1. a 2. světové války v obci


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'46.08'' E13°38'38.04'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Kenotaf bratři Arnošt, Antonín a František Mikšové

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 16.06.2014
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
RODINA
MIKŠOVA
Poznámka:

Arnošt Mikš (27. července 1913, Janov u Rakovníka – 30. dubna 1942, Požáry na Křivoklátsku) byl československý voják a příslušník výsadku Zinc.
Narodil se 27. července 1913 v Janově u Rakovníka. Otec Antonín byl kovář a malorolník, matka Agháta, rozená Polívková pracovala na rodinném hospodářství. Měl tři mladší sourozence.
Absolvoval obecnou školu v Janově a 3 roky měšťanské školy v Kounově. Vyučil se zedníkem a pracoval na stavbách v okolí, zároveň absolvoval tři ročníky živnostenské školy. Byl členem Sokola, kde vykonával funkci hospodáře. Krátce pracoval v kaolínových dolech.
Základní vojenskou službu nastoupil u 38. pěšího pluku v Berouně. Zde se spřátelil s Vladimírem Hauptvoglem. Absolvoval poddůstojnickou školu a postupně dosáhl hodnosti četaře. 14. října 1938 odešel do zálohy a živil se opět jako zedník.
Po okupaci odešel 25. listopadu 1939 do exilu s V. Hauptvoglem. Cestovali přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii a Turecko do Francie. Na začátku roku 1940 byl v Agde prezentován do československé zahraniční armády. Jako velitel minometného družstva se účastnil bojů o Francii. Po pádu Francie byl 13. července 1940 evakuován do Anglie, kde se připojil k jednotkám čsl. armády v Anglii. 28. října 1940 byl povýšen na rotného.
Počátkem roku 1941 byl vybrán do výcviku pro plnění zvláštních úkolů. Od 15. srpna 1941 do 26. března 1942 absolvoval základní sabotážní kurz, parakurz a kurz průmyslové sabotáže. Po povýšení na rotmistra absolvoval kurz střelby a kurz, ve kterém se seznamoval s poměry v protektorátu. Během tohoto kurzu byl zařazen do výsadku Zinc.
Společně s ostatními byl 28. března 1942 byl vysazen omylem na Slovensku u obce Gbely. Skupina byla rozpuštěna. Přesunul se do Čech a s pomocí bratra Františka získal nové doklady. Poté odešel do Prahy a společně s pomocníkem Josefem Kusým se 30. dubna 1942 pokusili vyzvednout ukrytý operační materiál skupin Bioscop a Bivouac u obce Požáry na Křivoklátsku. Prostor byl ale střežen četnictvem. Při následné přestřelce zastřelil četníka a těžce zranil druhého. Sám raněný spáchal na místě sebevraždu. V odvetě byli Němci na kobyliské střelnici popraveni dva jeho mladší bratři František, četnický strážmistr v Táboře a Antonín, úředník v Praze.
Vyznamenání
1940 - Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
1944 - Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie
1945 - Československý válečný kříž 1939
(zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Arnošt_Mikš )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°12'46.08'' E13°38'38.04''
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Štěpán Hajný

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 21.9.2016, 21.09.2016
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
RODINA
HAJNÝCH

V upomínku synu a bratru
Štěpánu Hajnému
padlému v sv. válce 22/5 1915
na řece Sanu v Haliči
ve věku 28 roků.
Budiž Ti země lehkou
v dálné cizině!
Poznámka:

Stefan Hajny, nar. 1887 Janov. Padl 23.1.1915 – dle úmrtní knihy.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Kenotaf Bedřich Rieger

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 21.09.2016
Umístění: Janov, hřbitov
Nápis:
Rodina
Riegerova
Poznámka:

Rieger Bedřich, *6.2.1894, Janov, okr. Rakovník, první a druhá hodnost v legiích vojín, poslední hodnost v legiích četař, místo přihlášení do legie Darnica, datum zařazení do legie 23.7.1917, datum zařazení do jiné legie 7.3.1918, konec v legiích 23.1.1919, zkratky armád, u kterých sloužil LR, LF, poslední útvar R-U armády 7. zem. pl., první útvar v legiích 1. zál. pr., druhý a poslední útvar v legiích 21. stř. pl., zajetí 7.10.1915, Luck, kód B, prameny osobní karta legionáře a legionářský poslužný spis, poznámka: padl v boji s Poláky, identifikační číslo chybí,
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo